Dokumentation om Adobe Campaign Standard

Adobe Campaign är Adobe Experience Cloud-lösningen för kanalövergripande kampanjhantering. Lär dig hur du använder utförlig kunddata för att skapa, koordinera och leverera dynamiska kampanjer – via e-post, mobil, offlinekanaler med mera.

Här finns självhjälp och utbildningsresurser för att implementera och använda Adobe Campaign Standard.

Användarhandböcker

Användarhandböcker lists-documentation-1

Resurser för utvecklare och administratörer lists-documentation-2

  • Utvecklarhandbok
    Förbättra datamodellen i Campaign Standard med anpassade fält och resurser och utöka REST API:er för att visa utökade fält.
  • Campaign-API:er
    Skapa integreringar och skapa ett eget ekosystem genom att interagera Campaign med en panel med tekniker.
  • Användarhandbok för administratörer
    Lär dig mer om hantering av användare och behörigheter, riktlinjer för övervakning, kanalspecifika konfigurationer och riktlinjer för programinställningar

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

Versionsinformation lists-release

Relaterade resurser lists-resources-1