Versionsplanering release-planning

Adobe förbättrar sina lösningar kontinuerligt genom att lägga till nya funktioner, förbättringar och korrigeringar.

Alla instanser av Adobe Campaign Standard uppgraderas i varje ny version. Ingen åtgärd krävs för att uppgradera.

Uppgraderingar distribueras i två faser. För det första uppgraderas stadieinstanserna så att du kan testa nya funktioner och anpassa din konfiguration vid behov. Produktionsinstanser uppgraderas sedan.

Alla versionsdatum kan ändras: besök den här sidan regelbundet för att se om det finns några uppdateringar. Miljöuppdateringar sker stegvis under de angivna tidsramarna nedan. Exakta datum meddelas till varje kund via e-post.

Version 24.1 – vinterversion 2024 release-24-1-release

Detaljerad information om denna version finns i versionsinformationen när uppgraderingarna av stadiemiljön startar.

Miljöer
Datum
Stadie
16 jan till 13 feb 2024
Produktion
23 jan till 20 feb 2024

Frågor och svar questions-and-answers

F: Vad ändras?

S: Ändringar visas i versionsinformationen, inklusive länkarna till relaterad dokumentation. Adobe rekommenderar också att du besöker sidan Inaktuella och borttagna funktioner. Dessa sidor är tillgängliga för den nya versionen vid uppgraderingsdatumet för stadiemiljön.

F: Hur ser valideringsprocessen ut?

S: När du uppgraderar mellanlagringsinstansen rekommenderar Adobe att du validerar processerna och att användningsfallen fungerar som de ska med den nya versionen och att eventuella problem rapporteras till Adobe Client Care.

F: Kommer åtkomst att ges till instansen under uppgraderingsprocessen?

S: Nej. Under en instansuppgradering är det inte säkert att databasen är tillgänglig på några minuter. Alla processer startar om automatiskt.

F: Kommer meddelandena att fortsätta att skickas?

S: Nej. Meddelanden skickas inte inom några minuter. Processerna startas om automatiskt när uppgraderingen är klar.

F: Kommer arbetsflödena att fortsätta att köras och skicka leveranserna?

S: Nej. Under versionsuppgraderingen stoppas både arbetsflödesservern och MTA. Detta innebär att arbetsflöden inte kan köras och att leveranser inte skickas på några minuter. Ingen åtgärd krävs: Arbetsflödena startar om så snart instansen har uppgraderats.

F: Fungerar det fortfarande att spåra länkar i meddelanden under uppgraderingen?

S: Ja, de kommer att fungera. Det går inte att skicka nya e-postmeddelanden under uppgraderingen, men spårningslänkar som ingår i redan skickade e-postmeddelanden kan användas.

F: Hur vet jag att uppgraderingen är klar?

S: När du loggar in på Campaign visas ett popup-fönster med den senaste versionen.

Kontakta Adobe Client Care om du har frågor.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff