Dokumentation om taggar

Välkommen till startsidan för teknisk dokumentation om taggar i Adobe Experience Platform. Här finns självhjälp och supportinformation.

Användarhandböcker lists-documentation-1

  • Översikt över taggar
    Lär dig att driftsätta och hantera analyser, marknadsföring och annonstaggar för att förbättra kundupplevelser.
  • Översikt över tilläggsutveckling
    Lär dig om de primära komponenterna för olika taggtilläggstyper och tilläggsutvecklingsprocessen i Adobe Experience Platform.
  • Dokumentation om Reactor API
    Lär dig hur du anropar Reactor API:et för att hantera tillägg, regler och andra resurser.

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

Versionsinformation lists-release

Resurser för utvecklare lists-dev

Relaterade resurser lists-resources-1