Planen för vidarebefordran av händelser

Formboken för vidarebefordran av händelser visar hur data som samlats in med Adobe Experience Platform SDK för webb och mobiler kan vidarebefordras från Experience Platform Edge Network till önskat mål. Du kan vidarebefordra alla rådata som samlats in från SDK:n eller specifika data baserade på händelser och regler som konfigurerats i taggegenskaperna (tidigare Launch).

Användningsexempel

  • Samla in data från webben eller mobiler med en enda samlingstagg, vilket gör kodvikten lättad i webbläsare och appar. Sprid insamlade data till olika slutpunkter för en enda datakälla för datainsamling.
  • Vidarebefordra insamlade data till partnerapplikationer eller lagringsplatser för data för att skapa insikter och applikationer mot insamlade data.

Program

  • Adobe Experience Platform Datainsamling

Arkitektur

Referensarkitektur för företagsdatainsamling {modal="regular"}

Relaterad dokumentation

Relaterade blogginlägg

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b