Experience Platform Web SDK & Edge Network arkitektur

En översikt och information om Web och Mobile SDK samt Edge Network Server-API:t ser följande.

En detaljerad beskrivning av vilka programfunktioner som stöds i Web SDK finns i följande dokumentation.

Mer information om migrering från programspecifika SDK:er till webben och mobila SDK:er finns i följande dokumentation.

Experience Platform Web/Mobile SDK eller Edge Network Driftsättning av server-API

Bilden nedan illustrerar driftsättning och datainsamling med Experience Platform Web SDK.

Referensarkitektur för implementering med Experience Platform Web och Mobile SDK {modal="regular"}

Sekvensdiagram över Experience Edge, Experience Platform Services och Applications

Referensarkitektur för Online/Offline Web Personalization Blueprint {modal="regular"}

Referensdokumentation

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b