Adobe Experience Cloud arkitekturdiagram

Diagrammen visar hur Experience Cloud, applikationstjänster och Experience Platform passar in i företagets marknadsföringsarkitektur.

Adobe Experience Cloud marketecture

I följande diagram visas de olika komponenterna i Adobe Experience Cloud för datainsikter och målgrupper, innehåll och handel, kundresor, arbetsflöde för marknadsföring, som är byggt och integrerat på grund av Adobe Experience Platform.

Översikt över Experience Cloud {modal="regular"}

Integreringsarkitektur för data och insikter, innehåll och handel samt leverans av upplevelser

Arkitekturdiagrammet nedan visar hur de olika komponenterna i Adobe Experience Cloud kan kopplas samman och integreras för att uppnå en personalisering i stor skala över data, innehåll och upplevelseleverans.

Experience Cloud {modal="regular"}

Adobe Experience Cloud i företagslandskapet

Arkitekturen nedan visar hur Adobe Experience Cloud-program och Adobe Experience Platform passar in i en arkitektur för kundupplevelser i ett företag inom de fyra kategorierna Data, Insights, Orchestration och Engagement.

Experience Cloud {modal="regular"}

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b