Customer Journey Analytics-ritningar

Customer Journey Analytics visar hur varumärken kan sammanställa kunddata och kundbeteenden från olika interaktionskanaler och källor för att skapa en resebaserad bild av alla kundinteraktioner. Rapportering och analys kan utföras i programtjänsten Customer Journey Analytics för att utvärdera och få insikt i kundinteraktions- och beteendemönster.

En fullständig lista över användningsfall för Customer Journey Analytics finns i Customer Journey Analytics-dokumentationen som finns här.

Användningsexempel i Customer Journey Analytics

Vanliga användningsfall inkludera:

 • Skapa och publicera målgrupper i Real-time Customer Data Platform
 • Konvertera banor uppifrån och ned
 • Kanalengagemang och -konvertering
 • Viktigaste visade innehåll
 • De viktigaste kategorierna och produkterna
 • Vilka kampanjer resulterade i konvertering och ökat engagemang
 • Verktygsanvändningsanalys för att optimera självbetjäning

Arkitektur för Customer Journey Analytics

Arkitektur {modal="regular"}

Exempel på primära användningsområden är följande:

Blueprint
Beskrivning
Experience Cloud-program
Reseanalys över flera kanaler
 • Få en samlad bild av kundernas beteende i olika kanaler genom att samla data från olika webb-, mobil- och offlineegenskaper.
 • Adobe Experience Platform
 • Customer Journey Analytics
 • Adobe Analytics (valfritt)
Publicera publiker på Real-time Customer Data Platform
 • skapa och publicera målgrupper som identifieras i Customer Journey Analytics (CJA) till kundprofilen i realtid i Adobe Experience Platform för kundanpassning och personalisering. Idealiskt för att skapa målgrupper med hjälp av historiska data eller mer raffinerade målgrupper från granulatfiltrering och beräknade fält i Customer Journey Analytics.
 • Real-time Customer Data Platform
 • Customer Journey Analytics
Reseanalys för samtalsavböjning
 • Bestäm vilka beteenden som är mest indikativa och skapa agentstödda samtal genom att samla ihop data från Call Center med webb-, mobil- och andra interaktionsdata.
 • Dessa insikter kan sedan användas för att optimera kundupplevelsen och minska vägen till handläggarassisterade interaktioner genom optimerat självbetjäningsinnehåll och verktyg.
 • Adobe Experience Platform
 • Customer Journey Analytics

Guardrail-diagram för ritningar från Customer Journey Analytics

Guardradit-diagram {modal="regular"}

Relaterade blogginlägg

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b