Användningsexempel i Customer Journey Analytics

Customer Journey Analytics aktiverar följande viktiga användningsexempel:

  • Se kunden i ett kundresandesammanhang: Du kan visa och analysera data sekventiellt, över flera kanaler. Data från kundtjänst, butikssystem och onlinebutiker kan kombineras till en enda rapportvy.
  • Gör insikter tillgängliga för alla: Demokratisera dataåtkomsten och låt fler människor fatta affärsbeslut med hjälp av datainriktade insikter. Alla i organisationen som ansvarar för någon aspekt av kundupplevelsen kan fatta riktiga beslut snabbare, baserat på mer fullständiga data.
  • Utnyttja kraften i datavetenskap för era analytiker: Customer Journey Analytics låter vanliga människor använda datavetenskap för att få djupgående insikter och analyser.
  • Visualisera och interagera med era datauppsättningar med ad hoc-rapportering: Arbetsytan kan använda alla datauppsättningar från Adobe Experience Platform som uppfyller vissa grundläggande regler.
  • Visa data som inte är webbdata: Arbetsytan är inte längre begränsad till en fast definition av en träff eller händelse. Anpassade scheman ger fullständig kontroll över data och definitioner.
  • Få bättre kontroll över datahanteringen: Ändra data som du har överfört, skapa nya datauppsättningar och importera dem till Workspace. Adobe Experience Platform tillhandahåller verktyg för att fråga, extrahera, omforma och läsa in med Experience Platform Query Service.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79