Kundresor - ritningar

Customer Journeys behandlar möjligheten för varumärken att aktivt interagera med och kommunicera med sina kunder via kanaler som e-post, SMS och mobilaviseringar.

Orchestration-verktyg kan också integreras med andra interaktionskanaler, t.ex. med inkommande kanaler för webb-/mobilpersonalisering genom att dela målgruppsstatus med andra kanalspecifika beslutsmotorer. Ett antal faktorer avgör vilka program och alternativ för driftsättning som ska användas för kundresor, men kan sammanfattas i två olika metoder: att reagera på en kund när de engagerar (utlöses) ELLER reagera på en grupp kunder när de engagerar (planeras).

Idag finns det två alternativ för Adobe att välja mellan när man vill ha en kundreselösning:

  • Adobe Campaign Hanterade Cloud Service
  • Adobe Journey Optimizer
Blueprint
Beskrivning
Arkitektur
Journey Optimizer
Inbyggt ovanpå Experience Platforms Kundprofil i realtid som gör det möjligt för marknadsföringsteamen att i realtid reagera på förändrade kundbeteenden och möta dem där de finns, när som helst, i valfri kanal
Referensarkitektur för Journey Optimizer Blueprint {modal="regular"}
Adobe Campaign v8
Nästa generations kampanjverktyg som är optimerat för mycket komplexa datahanterings- och kampanjprocesser. Gör det möjligt för kunderna att kombinera upptäckt och skapa multimediala marknadsföringskampanjer
Referensarkitektur för Campaign v8-utkast {modal="regular"}
Adobe Campaign v7
Traditionellt kampanjverktyg för batchbaserade marknadsföringskampanjer i olika kanaler, som e-post, SMS och direktreklam. Möjliggör för kunderna att samordna och hantera olika kundkommunikationer på ett och samma ställe
Referensarkitektur för Campaign v7 Blueprint {modal="regular"}
recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b