Campaign v8, utkast

Adobe Campaign v8 är nästa generations kampanjverktyg som tagits fram för traditionella marknadsföringskanaler som e-post och direktreklam. Den erbjuder robusta ETL- och datahanteringsfunktioner för att hjälpa till att utforma och strukturera den perfekta kampanjen. Dess orkestreringsmotor ger möjlighet till multitouch-marknadsföring med fokus på batchbaserade resor.

Den levereras också tillsammans med en skalbar meddelandeserver i realtid som gör det möjligt för marknadsföringsteamen att skicka fördefinierade meddelanden baserat på en totalbelastning från alla IT-system för exempelvis lösenordsåterställning, orderbekräftelse, e-kvitto och mycket annat.

Användningsfall

 • Mycket komplexa batchbaserade meddelandeprogram.
 • Kampanjer för introduktion och återmarknadsföring.
 • Reklam för direktreklam, broschyrer och tidskrifter
 • Enkelt transaktionsmeddelande (t.ex. lösenordsåterställning, e-postkvittenser, orderbekräftelser osv.).
 • Integrering av Campaign-data med Adobe Experience Platform för analys och profilskapande.
 • Dela Real-time Customer Data Platform målgrupper med Campaign.

Arkitekturdiagram

Läs mer om Campaign v8-distributionsmodeller.

Driftsättning av kampanjföretag (FFDA)

Referensarkitektur för Campaign v8-utkast (P4)

Driftsättning av Campaign v8 FDA

Referensarkitektur för Campaign v8-utkast (P1-P3)

Integreringsmönster

Scenario
Beskrivning
Funktioner
Real-time Customer Data Platform med Adobe Campaign
Visar hur Adobe Experience Platform och dess kundprofil i realtid och centraliserade segmenteringsverktyg kan användas med Adobe Campaign för att leverera personaliserade konversationer
 • Delning av profiler och målgrupper från Real-Time CDP till Adobe Campaign via utbyte av molnlagringsfiler och arbetsflöden för Adobe Campaign
 • Dela enkelt leverans- och interaktionsdata från kundkonversationer tillbaka till Real-Time CDP från Adobe Campaign för att förbättra både kundprofilen i realtid och tillhandahålla kanalövergripande rapporter om meddelandekampanjer
Journey Optimizer med Adobe Campaign
Visar hur du kan använda Adobe Journey Optimizer för att orkestrera 1:1-upplevelser med hjälp av kundprofilen i realtid och utnyttja det inbyggda transaktionsmeddelandesystemet Adobe Campaign för att skicka meddelandet

Utnyttja kundprofilen i realtid och kraften hos Journey Optimizer för att orkestrera i det ögonblick upplevelserna inträffar, samtidigt som du använder de inbyggda funktionerna för realtidsmeddelanden i Adobe Campaign för att utföra den senaste ledighetskommunikationen

Att tänka på:

 • Kan skicka upp till 1 miljon meddelanden per timme via meddelandeservern i realtid
 • Ingen begränsning har utförts från Journey Optimizer så kontrollera teknisk kontroll av en företagsarkitekt före försäljning
 • Beslutshantering stöds inte i nyttolaster till Campaign v8

Förutsättningar

Följande krav gäller för den här planen.

Programserver och meddelandeserver i realtid

 • Klientkonsolen Adobe Campaign krävs för att interagera och använda programvaran Campaign v8. Det är en Windows-baserad klient som använder vanliga Internet-protokoll (SOAP, HTTP, etc.). Kontrollera att du har de behörigheter som krävs aktiverade i organisationen för att distribuera, installera och köra programvara

 • Lista över tillåtna IP-adresser:

  • Identifiera de IP-intervall som alla användare utnyttjar vid åtkomst till klientkonsolen.
  • Identifiera vilka affärssystem som får användas för att kommunicera med Real-Time Messaging-servern och se till att de har en statiskt tilldelad IP eller ett intervall som ni kan tillåta.
  • Detta kan konfigureras och styras via Campaign-kontrollpanelen.
 • Nyckelhantering via FTP:

  • Ha offentliga SSH-nycklar tillgängliga för användning med Campaign via sFTP. Detta kan konfigureras och styras via Campaign-kontrollpanelen.

E-post

 • Ha en underdomän klar att användas för att skicka meddelanden.
 • Underdomänen kan antingen delegeras till Adobe (rekommenderas) helt eller så kan CNAME användas för att peka mot Adobe-specifika DNS-servrar (anpassade).
 • Google TXT-post krävs för varje underdomän för att säkerställa god levererbarhet.

Mobilpush

 • Ha en mobilutvecklare tillgänglig för att driftsätta, konfigurera och bygga mobilappen.
 • Adobe tillhandahåller bara ett SDK för att samla in den information som behövs från FCM (Android) och APNS (iOS) för att skicka meddelandenyttolaster till sina servrar. Kunden ansvarar för hur mobilappen behöver kodas, distribueras, hanteras och felsökas.

Webbprogram (valfritt)

 • Kan delegera ytterligare en underdomän för Campaign-värdbaserade avbeställnings- och landningssidor.
 • SSL-certifikat rekommenderas.

Skyddsräcken

Skyddskassorna beskrivs nedan.

Programserverns storlek

 • Lagring kan skalas upp till 200 MB-profiler med möjlighet att skala upp till 1B-profiler.

 • Konfigurera och kontrollera användaråtkomst via Adobe Admin Console.

 • Datainläsning till Campaign förväntas göras via gruppfiler:

  • Stöd för inläsning av API-data är främst avsett för hantering av profiler eller enkla objekt i databasen (d.v.s. skapa och uppdatera). Den är inte avsedd att användas för att läsa in stora datavolymer eller batchliknande åtgärder.
  • Det går inte att använda API:er för att läsa data för anpassade programsyften
  • Data som läses in via API mellanlagras i programdatabasen och replikeras sedan varje timme till molndatabasen
 • Begränsningar för API-anrop gäller. Läs mer i Adobe Campaign produktbeskrivning.

Storlek på batchmeddelandeserver

 • Kan skalas för att hantera upp till 20 miljoner meddelanden per timme

Storlek på meddelandeserver i realtid

 • Kan skicka upp till 1 miljon meddelanden per timme
 • Som standard etableras två meddelandeservrar i realtid. Möjlighet att skala upp till åtta meddelandeservrar i realtid.

SMS-konfiguration

 • Campaign ger möjlighet att integrera med en SMS-leverantör. Leverantören anskaffas av kunden och integreras med kampanjer för att skicka SMS-baserade meddelanden.

 • Stöd ges via SMPP-protokollet.

 • Det finns tre (3) olika typer av SMS som Adobe kan stödja:

  • SMS MT (Mobile Terminated): Ett SMS som skickas från Adobe Campaign till mobiltelefoner via SMPP-providern.
  • SMS MO (Mobile Originated): Ett SMS som skickas av en mobil till Adobe Campaign via SMPP-providern.
  • SMS SR (statusrapport), DR eller DLR (leveranskvitto): ett returkvitto som skickas från mobilen till Adobe Campaign via SMPP-providern som anger att SMS:et har tagits emot. Adobe Campaign kan också få SR som anger att meddelandet inte kunde levereras, ofta med en beskrivning av felet.

Implementeringssteg

Se guiden Komma igång för Implementera Adobe Campaign v8

Relaterad dokumentation

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b