Dokumentation om Adobe Campaign V8

Här finns all dokumentation och support om Adobe Campaign v8 som du behöver. Kom igång snabbt med Campaign v8 med hjälp av våra praktiska användarhandböcker och självstudiekurser.

Adobe Campaign är en Adobe Experience Cloud-lösning för kanalövergripande kampanjhantering. Lär dig hur du använder omfattande kunddata för att skapa, samordna och leverera dynamisk marknadsföring – via e-post, mobil, offlinekanaler med mera.

Användarhandböcker

Användarhandböcker lists-documentation-1

Resurser för utvecklare och administratörer lists-documentation-2

 • Globala principer
  Läs mer om Adobe Campaigns arkitektur och komponenter. Läs mer om hur du anpassar din klientkonsol och miljö.
 • Arkitektur
  Identifiera miljöer och grundläggande distributionsmöjligheter, inklusive hur du rapporterar om en kampanjmiljö.
 • Datamodell
  Kom igång med datamodellen i Campaign och utnyttja data från dina källor för att gynna dina kommunikations- och marknadsföringsresultat.
 • Se alla användarhandböcker

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

 • Introduktion
  Förstå hur Adobe Campaign passar in i Adobe Digital Experience-portfolion och lär dig mer om de viktigaste funktionerna.
 • Skapa och hantera profiler
  Lär dig hur du får åtkomst till profildata, skapar profiler och sorterar och filtrerar dina projekt för enklare funktionalitet. Du får också lära dig hur du följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA).
 • Skapa och utforma e-postleveranser
  Förstå processen att skapa en e-postleverans och läs om hur du utformar och personaliserar e-postinnehåll.
 • Grundläggande om datahantering med arbetsflöden
  Lär dig vad målgruppsmått och arbetstabeller är och hur Adobe Campaign hanterar data över olika datakällor.
 • Generera en beskrivande analysrapport
  Lär dig hur du skapar en beskrivande analysrapport från ett arbetsflöde i Adobe Campaign V8.
 • Kontrollpanelen
  På Kontrollpanelen kan Campaign-administratörer övervaka viktiga resurser och utföra administrativa uppgifter som att hantera SFTP-lagring, GPG-nycklar eller underdomäner och certifikat.
 • Användarhandbok om bästa praxis för levererbarhet
  Lär dig viktiga termer, koncept och metoder för levererbarhet för att säkerställa att ert marknadsföringsprogram blir framgångsrikt.
 • Integrera med Experience Manager
  Lär dig hur du ansluter Adobe Campaign till Adobe Experience Manager för att hantera mallar, resurser och formulär för e-postleveranser i Experience Manager.
 • Utkast: Campaign med Real-Time CDP
  Visar hur Adobe Experience Platform och dess kundprofil i realtid och centraliserade segmenteringsverktyg kan användas med Adobe Campaign för att leverera personanpassade konversationer.
 • Se alla självstudiekurser
  Lär dig hur du använder funktionerna i klientkonsolen Adobe Campaign V8.

Versionsinformation lists-release

Relaterade resurser lists-resources-1