Real-Time CDP med Adobe Campaign v8-integreringsmönster

Visar hur Adobe Experience Platform och kundprofilen i realtid och det centraliserade segmenteringsverktyget kan användas tillsammans med Adobe Campaign för att leverera personaliserade konversationer.

Program

  • Adobe Experience Platform Real-Time CDP
  • Adobe Campaign v8

Arkitektur

modal-image
Referensarkitektur för integreringsmönstret Batch Messaging och Adobe Experience Platform

Förutsättningar

  • Kunden måste etableras för Experience Cloud med en giltig IMS-organisation
  • Adobe Experience Platform och Campaign rekommenderas att etableras i samma IMS-organisation för en enda inloggnings-URL
  • Kunden måste tilldelas V8-instansen av Campaign
  • Kunden måste vara berättigad och ha tillgång till RTCDP, Sources, Destinations.
  • Adobe Campaign produktkontexten måste finnas

Implementeringssteg

Läs följande dokumentation om hur du konfigurerar källkopplingen för Campaign v8 till Adobe Experience Platform och målkopplingen för Real-time Customer Data Platform till Campaign v8.
Campaign och AEP Connectors

Guardrails

Adobe Campaign

  • Läs dokumentationen för Campaign-källanslutningen - Kampanjkällkoppling
  • Stöder endast driftsättning av enskilda enheter i Adobe Campaign

Experience Platform Real-time Customer Data Platform segmentdelning

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b