Programspecifika arkitekturdiagram för SDK-driftsättning

I arkitekturdiagrammet nedan visas integrationssökvägarna och datainsamlingen med hjälp av programspecifika SDK:er för implementering.

Referensarkitektur för implementering med programspecifika SDK:er {modal="regular"}

Referensdokumentation

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b