B2B-målgrupps- och profilaktiveringsplan

Använd konto-, affärsmöjlighets- och lead-information som är knuten till en enskild kund för att skapa användbara b2b-profiler för förbättrad personalisering och målinriktning över alla kanaler.

Användningsexempel

 • Skapa målgrupper av människor för målinriktning och personalisering över alla kanaler mot B2B-data, inklusive konton, möjligheter och leads.
 • Aktivera målgrupper för alla Experience Platform-destinationer för målinriktning och personalisering.

Program

 • Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Integreringsmönster

 • Datakällor från B2B (Marketo, Salesforce osv.) -> Real-time Customer Data Platform B2B Edition -> Destinationer Olika B2B-datakällor kan användas för att mappa konton, leads, affärsmöjligheter och persondata till B2B Edition av Real-time Customer Data Platform.

Arkitektur

Referensarkitektur för B2B-aktiveringsutkast {modal="regular"}

Guardrails

 • Observera att säkerhetsutkast och implementeringsåtgärder som rör Marketo Engage endast är relevanta när Marketo Engage används som källa och/eller mål.

 • Mer information och skyddsförslag för slut- och slutlatenser finns i distributionsskyddsdokument

Stöd för flera instanser och IMS-organisation:

Följande visar vilka mönster som stöds för mappning av instanser av Experience Platform och Marketo Engage.

Marketo som datakälla för Experience Platform:

 • Flera Marketo Engage-instanser till en Experience Platform-instans stöds.
 • Flera Marketo Engage-instanser för många Experience Platform-instanser stöds inte.
 • En Marketo Engage-instans till många Experience Platform-instanser stöds inte.
 • En Marketo Engage-instans till en Experience Platform-instans och flera sandlådor stöds.

Marketo som destination till Experience Platform:

 • Experience Platform till många Marketo Engage-instanser stöds
 • Många Experience Platform-instanser till en Marketo Engage-instans stöds

Profil- och segmenteringsskydd för Experience Platform:

 • Se profilerna och segmenteringsgarantierna för Experience Platform - Profil- och segmenteringsskydd
 • B2B-segment som inkluderar konton, leads, affärsmöjligheter använder relationer med flera enheter vilket gör att segmentutvärderingen blir en batch. Direktuppspelningssegmentering stöds för segment som är begränsade till personer och händelser.

Experience Platform - Källanslutning till Marketo Engage:

 • Historisk backfill kan ta upp till 7 dagar att slutföra, beroende på datavolym.
 • Pågående datauppdateringar och ändringar från Marketo skickas till Experience Platform via strömnings-API, som kan vara latent upp till ca 5 minuter till profilen och ca 15 minuter till datasjön beroende på volym.

Experience Platform - Marketo målanslutning:

 • Det kan ta upp till fem minuter att strömma segmentdelning från Real-time Customer Data Platform till Marketo Engage.
 • Gruppsegmentering delas en gång per dag baserat på segmenteringsschemat för Experience Platform. B2B-segment som inkluderar konton, leads, affärsmöjligheter använder relationer med flera enheter vilket gör att segmentet blir en batch.

Marketo Engage Guardrails:

 • Kontakter och leads måste hämtas och definieras direkt i Marketo Engage för att Real-time Customer Data Platform ska matcha en kontakt och ett lead i Marketo Engage.

Målgarantins

 • Mer information om destinationerna finns i måldokumentationen. Målgarantins

Implementeringssteg

Mer information om hur du implementerar och konfigurerar B2B Edition av Real-time Customer Data Platform finns i B2B Edition av Real-time Customer Data Platform Documentation. B2B Edition av Real-time Customer Data Platform

Det finns två möjliga implementeringsparter. Både möjligheten att importera B2B-data och profiler från Marketo Engage eller möjligheten att importera B2B-data från andra CRM-datakällor.

Implementeringsöverväganden

Vägledning om viktiga överväganden och konfigurationer av ritningen.

 • CRM-integrering med och utan Marketo: Om implementeringen kommer att använda Marketo Engage som källa och Marketo Engage är ansluten till CRM använder du Marketo källanslutning i Experience Platform för att importera CRM-data till Experience Platform. Använd källkopplingen för Experience Platform om ytterligare tabeller behöver hämtas. Om implementeringen inte kommer att använda Marketo Engage som källa ansluter du CRM-källan direkt till AEP med CRM-källkopplingen Experience Platform.
 • Vi rekommenderar inte att bara lansera och vårda leads från B2B Edition av Real-time Customer Data Platform. Vi rekommenderar att du använder ett ledande vårdsverktyg (t.ex. Marketo Engage) i detta fall.
 • Målkopplingen för AEP i Marketo Engage, som överför målgrupper till Marketo Engage för aktivering, skickar bara e-postadresser och ECID. Det skapar inte ett nytt lead om kontakten inte redan finns. Det är därför nödvändigt att importera profilen och lead-data till Marketo Engage.

Relaterad dokumentation

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b