Adobe Experience Platform och programarkitekturdiagram

Dessa arkitekturdiagram visar hur Experience Platform (AEP) relaterar till andra Experience Cloud-program och programtjänster.

Arkitektur

Arkitekturen visar hur Adobe Experience Platform relaterar till Adobe Experience Cloud program och programtjänster.

Experience Platform och program {modal="regular"}

Översiktsdiagram

Experience Platform och program {modal="regular"}

Detaljerat arkitekturdiagram

Experience Platform och program {modal="regular"}

Applikationsintegreringar mellan AEP och Experience Cloud

Program
Experience Platform till program
Program till Experience Platform
Relaterade utkast
Ad Cloud
 • Målgrupper som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Ad Cloud för målgruppsanpassning via Audience Manager.
 • Ingen aktuell integrering
Analyser
 • Data som samlas in via webb/mobil SDK kan vidarebefordras till Adobe Analytics.
 • Data som samlas in av Analytics kan skickas till datavjön och profilarkivet i Experience Platform. Analytics Data Connector
Audience Manager
 • Publikationer som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Audience Manager för aktivering till cookie-destinationer från tredje part.
 • Data som samlas in och utvärderas tillsammans med målgruppsmedlemskap från Audience Manager kan delas till Experience Platform Data Lake och Profile Store. Audience Manager Source Connector
Campaign Classic
 • Målgrupper som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Campaign Classicen som målgrupp för att initiera kampanjer.
 • Interaktions- och kampanjdata som samlas in av Campaign kan förtäras av Experience Platform som en datakälla för ytterligare användning i målgruppsuppbyggnaden via Real-time Customer Data Platform och analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service.
Campaign Standard
 • Målgrupper som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Campaign Standarden som målgrupp för att initiera kampanjer.
 • Interaktions- och kampanjdata som samlas in av Campaign kan förtäras av Experience Platform som en datakälla för ytterligare användning i målgruppsuppbyggnaden via Real-time Customer Data Platform och analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service.
Customer Journey Analytics
 • Data som samlas in och hämtas in i Experience Platform datasjön görs tillgängliga för behandling till Customer Journey Analytics.
 • Profil- och målgruppsdata från Real-time Customer Data Platform kan hämtas till CJA. Integrering mellan RTCDP och CJA.
 • Bygg målgrupper i kundreseanalyser och dela målgruppsresultaten med Real-time Customer Data Platform. CJA Audience Publishing
Experience Manager
 • Profilen Experience Platform kan nås direkt från serversidan för att ge kraft åt personaliserade upplevelser som levereras via Experience Manager. Observera att personaliseringsaktiviteter oftast levereras via Experience Manager via Target-integreringen.
 • Ingen aktuell integrering, inga beteenden eller interaktioner som utförs på Experience Manager webbplatser samlas in direkt via Experience Platform Web och Mobile SDK.
Journey Optimizer
 • Dataevent och profiler som hämtas in till Experience Platform görs tillgängliga för Journey Optimizer så att man kan starta och driva resor i Journey Optimizer.
 • Interaktions- och kampanjdata som producerats av Journey Optimizer samlas in i Experience Platform för ytterligare användning i målgruppsuppbyggnaden via Real-time Customer Data Platform och för analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service.
Adobe Commerce
 • Profiler och målgrupper som skapats i Real-time Customer Data Platform kan göras tillgängliga för personalisering i Adobe Commerce.
 • Data som är inbyggda i Adobe Commerce kan skickas till Experience Platform via en Adobe Commerce-källanslutning.
Ingen aktuell integrering
Marketo
 • Målgrupper som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Marketo som målgrupp för att starta Marketo-kampanjer och uppdatera Marketo-objekt.
 • Marketo konton, kontakter och data om affärsmöjligheter, tillsammans med interaktions- och kampanjdata från Marketo, hämtas till Experience Platform för vidare användning i målgruppsuppbyggnaden via B2B-CDP och analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service. Marketo Engage Connector
Real-Time CDP
 • Data som hämtas in och samlas in i Experience Platform är datakällan för att sammanställa kundprofiler i realtid som driver Real-time Customer Data Platform.
 • Målgrupps- och profilmätvärden skickas till datavjön i Experience Platform för att ge bättre inblick i rapportinstrumentpaneler.
 • Data för målgrupp och profil i datasjön kan användas för ytterligare insikter via Query Service och Customer Journey Analytics.
Mål
 • Målgrupper och profilattribut som definieras i Real-time Customer Data Platform kan delas med Target och användas i personaliserings- och målinriktningsupplevelser som levereras av Target.
 • Data som samlas in för Target-upplevelser och interaktioner kan samlas in till Experience Platform via Experience Platform Web/Mobile SDK. Dessa data kan användas i målgruppsuppbyggnaden via Real-time Customer Data Platform och för analys via Customer Journey Analytics och Experience Platform Query Service.
recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b