Diagram över dataflödesarkitektur i Adobe Experience Platform

Dataflödesdiagram

Bilden nedan visar de olika sätten att mata in data och gå ut ur Adobe Experience Platform.

Experience Platform dataflöde {modal="regular"}

Mönster för datainress och egress

En detaljerad lista över alla mönster för dataintrång, -insamling och -ingress finns på Dataförberedelse och intag.

En detaljerad lista över alla data- och åtkomstfilter finns i Layout för dataåtkomst och export.

Skyddsförslag för dataöverföring

Bilden nedan visar de genomsnittliga prestandagarantierna och latensen för dataöverföring till Adobe Experience Platform.

Experience Platform dataflöde {modal="regular"}

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b