B2B Analytics och Activation - planer

B2B-målgrupps- och profilaktivering är nyckeln till framgång i en datadriven marknadsföringsvärld. Men många varumärken fokuserar fortfarande på aktivering av kanaler först, vilket ofta ger inkonsekvent räckvidd och personalisering.

Med ett kanalbaserat första tillvägagångssätt fungerar varje kanal som en silo där personaliseringssatsningarna endast riktar sig till kunder som interagerar med varumärket i den kanalen. Detta tillvägagångssätt återspeglar inte den verklighet som kunderna interagerar med varumärken över många olika kontaktytor. B2B-målgrupp och profilaktivering gör det möjligt för varumärken att koppla samman kundinteraktioner över flera kanaler, anpassa det efter deras respektive konto- och affärsmöjlighetsbaserade information för att leverera en centraliserad profil och målgrupp som kan aktiveras i alla kanaler.

Blueprint
Beskrivning
Experience Cloud-program
B2B-analys
  • Inkludera B2B-kontoinformation i kundreseanalysen
  • Adobe Customer Journey Analytics
B2B Audience Activation
  • Rikta er till B2B-målgrupper över webben, e-post och annonskanaler
  • Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition
Integreringsutkast för Marketo Engage och Workfront: Översikt
  • Optimera planering, utveckling och genomförande av B2B-kampanjer
  • Adobe Marketo Engage
  • Adobe Workfront + Workfront Fusion
Integreringsutkast för Marketo Engage och Workfront: Ta in och skapa
  • Automatisera inhämtning av förfrågan från B2B-marknadsföringskampanjer för kampanjutveckling
  • Adobe Marketo Engage
  • Adobe Workfront + Workfront Fusion
recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b