Lägg till data på kontonivå som en uppslagsdatauppsättning

Det här B2B-användningsexemplet visar hur du anger data på kontonivå i stället för på personnivå för analys. Kontonivåanalys kan ge svar på frågor som

 • Vilket företagsnamn matchas med det här kontot?
 • Hur många anställda är kopplade till det här kontot/företaget?
 • Vilka roller visas i det här kontot?
 • Hur fungerar det här kontot tillsammans med en viss marknadsföringskampanj jämfört med ett annat konto?
 • Beter sig vissa roller (t.ex. IT-chef) på ett konto annorlunda än samma roll på ett annat konto?

Du uppnår allt detta genom att lägga in kontonivåinformationen som en sökning datauppsättning.

Du skapar först ett uppslagsschema i Adobe Experience Platform och skapar sedan en uppslagstabelldataset genom att importera CSV-baserade kontonivådata. Sedan fortsätter du att skapa en anslutning i Customer Journey Analytics (Customer Journey Analytics) som kombinerar olika datauppsättningar, inklusive den sökning som du har skapat. Därefter skapar du en datavy och kan till slut använda alla dessa data i Workspace.

NOTE
Uppslagstabeller kan vara upp till 1 GB stora.

1. Skapa sökschema (Experience Platform)

Skapa ett eget schema för sökning tabellen ser till att den datauppsättning som används är tillgänglig i Customer Journey Analytics med rätt inställningar (posttyp). Bästa praxis är att skapa en anpassad schemaklass anropas för"Sök efter", tom för alla element, som kan återanvändas för alla uppslagstabeller.

Dialogrutan Skapa ny klass.

2. Skapa uppslagsdatauppsättning (Experience Platform)

När schemat har skapats måste du skapa en uppslagsdatauppsättning från det schemat, i Experience Platform. Den här sökdatauppsättningen innehåller marknadsföringsinformation på kontonivå, t.ex. företagsnamn, totalt antal anställda, domännamn, vilken bransch de tillhör, årsomsättning, oavsett om de är nuvarande kunder i Experience Platform eller inte, vilket försäljningsstadium de befinner sig i, vilket team på kontot som använder Customer Journey Analytics, osv.

 1. I Adobe Experience Platform går du till Data Management > Datasets.
 2. Klicka på + Create dataset.
 3. Klicka på Create dataset from schema.
 4. Välj klassen Lookup Schema som du skapade.
 5. Klicka på Next.
 6. Ge datauppsättningen ett namn (i vårt exempel B2B Info) och ge en beskrivning.
 7. Klicka på Finish.

3. Infoga data i Experience Platform

Instruktioner om hur du Mappa en CSV-fil till ett XDM-schema bör vara till hjälp om du använder en CSV-fil.

Andra metoder finns också tillgängliga.

Det tar cirka 2 till 4 timmar att introducera data och upprätta sökningen, beroende på storleken på söktabellen.

4. Kombinera datauppsättningar i en anslutning (Customer Journey Analytics)

I det här exemplet kombinerar vi tre datauppsättningar i en anslutning mellan Customer Journey Analytics:

Namn på datauppsättning
Beskrivning
Klassen Adobe Experience Platform Schema
Information om datauppsättning
B2B-komprimering
Innehåller klickströmsdata på händelsenivå på kontonivån. Den innehåller till exempel e-post-ID och motsvarande konto-ID samt marknadsföringsnamn för att köra marknadsföringsannonser. Det innehåller även visningar för dessa annonser per användare.
Baserat på schemaklassen XDM ExperienceEvent
The emailID används som primär identitet och tilldelas en Customer ID namnutrymme. Därför visas den som standard Person ID i Customer Journey Analytics. Impressions
B2B-profil
Den här profildatauppsättningen ger dig mer information om användarna på ett konto, t.ex. deras jobbtitel, vilket konto de tillhör, deras LinkedIn-profil osv.
Baserat på schemaklassen XDM Individual Profile
Välj emailID som primärt ID i det här schemat.
B2B-information
Se"Skapa uppslagsdatauppsättning" ovan.
B2BAccount (anpassad sökschemaklass)
Relationen mellan accountID och datauppsättningen B2B-Impressions har automatiskt skapats genom att datauppsättningen B2B-information kopplas till datauppsättningen B2B-Impression i Customer Journey Analytics, vilket beskrivs i stegen nedan. Sök

Så här kombinerar du datauppsättningarna:

 1. I Customer Journey Analytics väljer du Connections -fliken.
 2. Markera de datauppsättningar (i vårt exempel de tre ovan) som du vill kombinera.
 3. För datauppsättningen B2B-information väljer du accountID som ska användas i din uppslagstabell. Välj sedan dess matchande nyckel (motsvarande dimension), även accountID i din händelsedatamängd.
 4. Klicka på Next.
 5. Namnge och beskriv anslutningen och konfigurera den enligt dessa instruktioner.
 6. Klicka på Save.

5. Skapa en datavy från den här anslutningen.

Följ instruktionerna på skapa datavyer.

 • Lägg till alla komponenter (mått och mått) som du behöver från datauppsättningarna.

6. Analysera data i Workspace

Nu kan du skapa Workspace-projekt baserat på data från alla tre datauppsättningarna.

Du kan till exempel hitta svar på svaren i inledningen:

 • Dela upp e-post-ID efter kontoID för att ta reda på vilket företag ett e-post-ID tillhör.
 • Hur många anställda mappas till ett specifikt konto-ID?
 • Vilken bransch tillhör ett konto-ID?

project-lookup2

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79