Anonym Audience Activation-ritning

Anonym målgruppsaktivering är möjligheten att rikta och personalisera till målgrupper över webben, mobiler och annonskanaler baserat på anonyma enhets- och beteendedata.

Användningsexempel

  • Anonym målgruppsanpassning och personalisering på webbplatsen, i mobilappen eller i de annonskanaler som stöds.
  • Optimera landningssidan och förautentiserade upplevelser baserat på kända enhets- och beteendeegenskaper.
  • Utnyttja datanätverket från tredje part i Audience Manager för att ytterligare förfina och utöka era målgrupper för målinriktning.

Program

  • Audience Manager
  • Real-time Customer Data Platform

Både Audience Manager och Real-time Customer Data Platform kan utnyttjas för att driva anonyma Audience Activation för annonseringsplatser och annonsdestinationer. Observera att Real-time Customer Data Platform bara stöder en delmängd av annonsdestinationer med anonyma enhetsidentifierare som finns i destinationsdokumentation.

Microsoft Bing, Google DV360 och TradeDesk är de främsta reklamdestinationer som stöds av Real-time Customer Data Platform för anonym enhetsbaserad målinriktning. Utöver detta stöder Real-time Customer Data Platform ett antal kända kundbaserade destinationer som katalogiseras i destinationsdokumentation och enligt beskrivningen i Kundaktiveringsplan.

Arkitektur

Referensarkitektur för den anonyma Audience Activation-designen

Implementeringssteg för Audience Manager

  • Mer information om hur du implementerar Audience Manager finns i följande dokumentation.

Implementeringssteg för Real-time Customer Data Platform

  • För implementeringssteg i Real-time Customer Data Platform, se följande dokumentation.

Relaterad dokumentation

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b