Integrationskonfigurationer för Experience Cloud-program

Känner du till Experience Cloud-produkter men är osäker på hur de bäst kan integreras? Känner du till dina affärsmål men vet inte vilka program som ska användas? Då har du kommit till rätt ställe!

De här självstudiekurserna för integrering med Experience Cloud beskriver några av de vanligaste produktintegreringarna som finns. Dina konfigurationsalternativ beror på din miljö, så vi har organiserat integreringar med företagslösningar och produkter. Använd dessa självstudiekurser och videoklipp som vägledning för att distribuera i befintligt skick, eller ändra dem så att de passar din miljö.

Per produkt
Per företagslösning

Per produkt

Du vet vilken Adobe-produkt du ska använda och vill lära dig hur du integrerar dem.

Per företagslösning

Du vet vilken affärslösning du söker, men du vet inte vilken Adobe-produkt du ska använda.

recommendation-more-help
6cc49b4d-22d2-4aea-b5a9-a228666a600e