Aktiveringsöversikt

IMPORTANT

Adobe Experience Platform har stöd för ett stort antal destinationer. Arbetsflödet för målgruppsaktivering varierar mellan olika mål, beroende på vilken typ av målgruppsdata de stöder och frekvensen för dataexporten.

Aktiveringsmetoder activation-methods

Efter dig konfigurera ditt målkan ni aktivera målgrupper på flera sätt:

Aktivera målgrupper från målkatalogen

Mer information om hur du aktiverar målgrupper till ditt mål från målkatalogen finns i följande handböcker:

Aktivera målgrupper från Browse page

Följ stegen nedan för att aktivera data till dina destinationer från Browse sida.

  1. Gå till Connections > Destinations och väljer Browse -fliken.

    Fliken Bläddra

  2. Sök efter den målanslutning som du vill använda för att aktivera dina segment, välj de tre punkterna i dialogrutan Name kolumn, markera Activate audiences.

    Knappen Aktivera målgrupper

  3. Beroende på vilket mål du väljer följer du de steg som beskrivs i artiklarna nedan, med början med Select segments för att slutföra aktiveringsarbetsflödet:

Aktivera målgrupper från informationssidan för målgrupper activate-audience-details

Du kan aktivera målgrupper till mål från sidan med målgruppsinformation. Se Målgruppsinformation för mer information.

Beroende på det valda målet följer du stegen som beskrivs i artiklarna nedan för att slutföra aktiveringsarbetsflödet:

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6