Översikt över destinationer i Adobe adobe-destinations

Översikt overview

Hantera er kundupplevelse genom att koppla era data i Adobe Experience Platform till andra Adobe Experience Cloud-lösningar för målgruppsanpassning, personalisering, automatiserad marknadsföring med mera.

Adobe-destinationer som stöds supported-destinations

För närvarande stöder Platform de Adobe-destinationer som anges nedan.

Information om skillnaden mellan anslutningar och tillägg finns i Anslutningar på sidan Måltyper och -kategorier.

Anslutningar

Tillägg

Experience Platform

Använd Experience Platform för målgruppsdelning för att dela era Experience Platform-målgrupper med andra Adobe-destinationer. Se sidan nedan för mer information (öppnas i dokumentationsportalen för Audience Manager):

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6