Adobe Experience Platform Debugger - översikt

Adobe Experience Platform Debugger-tillägget för Krom undersöker dina webbsidor och hjälper dig att hitta problem med hur dina Adobe Experience Cloud-lösningar implementeras.

Du kan använda Platform Debugger tillsammans med andra Adobe-aktiveringslösningar för att utföra följande:

  1. Använd taggar för att infoga kod som aktiveras Adobe Experience Cloud produkter på sidorna.
  2. Använd Auditor ​tab i Platform Debugger för att testa implementeringarna.
  3. Använd händelsebaserade och lösningsspecifika verktyg i Platform Debugger för att felsöka problem som hittats av Auditor eller för att undersöka annan information om era implementeringar.
NOTE
Ovanstående steg representerar en vanlig process men behöver inte nödvändigtvis utföras i den angivna ordningen.

Du kan köra Platform Debugger på alla webbsidor och tillägget har tillgång till publika data. Om du vill få åtkomst till icke-offentliga data med tillägget måste du autentiseras i Experience Cloud på en öppen webbläsarflik.

Användningsfall section-9fcd0583ed184943a8f0c2d3c00658e0

Du kan använda den information som samlas in av plattformsfelsökaren för att bättre förstå hur dina Experience Cloud-lösningar implementeras. Exempel:

  • Taggar: Se vilken egenskap, miljö, bygge som distribueras på en sida.
  • Adobe Target: Se vilka aktiviteter du är berättigad till eller inte är berättigad till och varför.
  • Adobe Analytics: Se vilka rapportsviter som är aktiva på den aktuella sidan.

Videosjälvstudiekurs

recommendation-more-help
df41001c-c214-48d3-85a1-6170635c73de