Översikt över det centrala gränssnittet i Experience Cloud

Experience Cloud är en integrerad familj av program, produkter och tjänster för digital marknadsföring i Adobe. Från det intuitiva gränssnittet får du snabbt tillgång till dina molnprogram, produktfunktioner och tjänster.

Experience Cloud

Från Experience Cloud kan du:

 • Få tillgång till dina program och tjänster
 • På Hjälp-menyn söker du efter produktdokumentation, självstudiekurser och communityinlägg. Visa resultat i Experience League.
 • Sök efter affärsobjekt globalt med hjälp av en global sökning (endast Experience Platform) i sökfältet.
 • Hantera dina kontoinställningar (aviseringar, aviseringar och prenumerationer)

Logga in på Experience Cloud signin

Logga in och verifiera att du är rätt organisation.

 1. Navigera till Adobe Experience Cloud.

 2. Skriv din e-postadress för Adobe och välj Continue.

 3. Välj ett konto.

 4. Skriv ditt lösenord.

 5. Kontrollera att du är i rätt organisation.

  Verifiera att du är i rätt organisation

  Verifiera din organisation

  Så här verifierar du att du har loggat in på rätt organisationklickar du på din profilavatar för att se organisationens namn. Om du har tillgång till mer än en organisation kan du även visa och växla till en annan organisation direkt i sidhuvudsfältet.

  Om din organisation använder Federated ID:n kan du med Experience Cloud logga in med din organisations enkla inloggning utan att behöva ange din e-postadress och ditt lösenord. Lägg till #/sso:@domain till Experience Cloud URL (https://experience.adobe.com) för att utföra den här uppgiften.

  För en organisation med Federated ID och domänen adobecustomer.com, ange URL-länken till https://experience.adobe.com/#/sso:@adobecustomer.com. Du kan också gå direkt till ett specifikt program genom att skapa ett bokmärke för den här URL:en, som bifogas med programsökvägen. (För Adobe Analytics, till exempel https://experience.adobe.com/#/sso:@adobecustomer.com/analytics.)

Access Experience Cloud-program navigation

När du har loggat in på Experience Cloud kan du snabbt komma åt alla program, tjänster och organisationer från det enhetliga huvudet.

Gå till programväljaren för att få åtkomst till Experience Cloud-program och -tjänster som du har fått i din organisation meny .

Access Experience Cloud-program

Få hjälp och support support

Lär dig mer och få hjälp med hjälpikonen ( resurs ) i sidhuvudet, inklusive hjälpinnehåll (dokumentation, självstudiekurser och kurser) på Experience League, samt ytterligare resurser för enskilda program. Du kan även skicka in öppen feedback och skapa prioriterade supportärenden.

Få hjälp och support

The Help -menyn ger dig även tillgång till

 • Support: Skapa en supportanmälan eller kontakt Support med Twitter.
 • Feedback: Dela feedback om Experience Cloud. Dina synpunkter används för att förbättra Adobe produkter och tjänster.
 • Status: Navigera till https://status.adobe.com/experience_cloud och kontrollera produktens driftstatus och Manage Subscriptions.
 • Developer Connection: Navigera till adobe.io och hitta dokumentation för utvecklare.

Användarprofil och kontoinställningar preferences

Inställningarna för Experience Cloud omfattar meddelanden, prenumerationer och varningar. På kontoinställningsmenyn kan du:

 • Ange ett mörkt tema (alla program stöder inte det här temat)
 • Sök efter Organisationer
 • Logga ut
 • Konfigurera kontoinställningar, meddelanden och prenumerationer

Om du vill hantera inställningar väljer du Preferences från din kontomeny inställningar .

Användarprofil och kontoinställningar

På Experience Cloud preferenceskan du konfigurera följande funktioner:

Funktion
Beskrivning
Standard organisation
Välj den organisation som du vill se när du startar Experience Cloud.
Product data collection
Välj vilka tekniker Adobe kan använda för att samla in data om hur du använder dina Adobe-produkter.
Personalized learning recommendations and promotions
Välj var du vill få personlig hjälp för dina Adobe-produkter. Den här hjälpen finns tillgänglig via e-post, i programmet och i Experience League Communities. Läs mer.
Subscriptions
Välj de produkter och kategorier som du vill prenumerera på. Meddelanden i Notifications popup-fönster och i e-postmeddelandet.
Priority
Välj de kategorier som du vill ska ha hög prioritet. Dessa kategorier är markerade med en hög tagg och kan konfigureras för leverans som varningar.
Alerts
Välj de meddelanden som du vill visa aviseringar för i webbläsaren. Varningar visas i fönstrets övre högra hörn under några sekunder.
E-post
Ange hur ofta du vill få e-postmeddelanden. (Inte skickat, direkt, dagligen eller veckovis.)

Meddelanden notifications

Välj Notifications att få varningar om relevanta och användbara uppdateringar, inklusive produktreleaser, underhållsmeddelanden, delade artiklar och godkännandeförfrågningar.

Meddelanden

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f