Organisationer i Experience Cloud

An organisation (Org ID) är den enhet som gör det möjligt för en administratör att konfigurera grupper och användare samt att styra enkel inloggning i Experience Cloud.

Organisationen fungerar som ett inloggningsföretag som omfattar alla produkter och program från Experience Cloud. Oftast är en organisation ditt företagsnamn. Ett företag kan dock ha många organisationer.

Experience Cloud-organisationer

Kontrollera att du har loggat in på rätt organisation genom att klicka på din profilavatar för att se organisationens namn. Om du har tillgång till mer än en organisation kan du även visa och växla till en annan organisation i sidhuvudsfältet.

Federated ID

Om din organisation använder Federated ID:n kan du med Experience Cloud logga in med din organisations enkla inloggning utan att behöva ange din e-postadress och ditt lösenord. Lägg till #/sso:@domain till Experience Cloud URL (https://experience.adobe.com) för att utföra den här uppgiften.

För en organisation med Federated ID och domänen adobecustomer.com, ange URL-länken till https://experience.adobe.com/#/sso:@adobecustomer.com. Du kan också gå direkt till ett specifikt program genom att skapa ett bokmärke för den här URL:en, som bifogas med programsökvägen. (För Adobe Analytics, till exempel https://experience.adobe.com/#/sso:@adobecustomer.com/analytics.)

Visa ditt organisations-ID concept_EA8AEE5B02CF46ACBDAD6A8508646255

Du kan hitta ditt tilldelade organisations-ID i supportsyfte. Du kan verifiera att du är i rätt organisation, eller växla mellan organisationer, med Organization -menyn.

Organisations-ID är det ID som är kopplat till ditt tilldelade Experience Cloud-företag. Detta ID är en 24 tecken lång alfanumerisk sträng, följt av (och måste innehålla) @AdobeOrg.

Du kan visa ditt organisations-ID tillsammans med annan kontoinformation med hjälp av kortkommandot Ctrl+i från vilken sida som helst https://experience.adobe.com.

Så här visar du ditt organisations-ID

 1. I Experience Cloud, tryck Ctrl+i på tangentbordet.

  Tilldelat organisations-ID

 2. Under User Information, sök efter Current Org ID och du kan hitta organisations-ID:t.

  Administratörer kan även logga in på Admin Console (navigera till https://adminconsole.adobe.com) och visa ditt organisations-ID i URL:en.

  I följande URL:

  https://adminconsole.adobe.com/C538193582390300A495CC9@AdobeOrg/overview

  ID:

  C538193582390300A495CC9@AdobeOrg

Länka ett programkonto till en Adobe ID task_FD389E78640848919E247AC5E95B8369

Administratörer i Experience Cloud ger vanligtvis tillgång till program och tjänster. I sällsynta fall kan du länka programinloggningsuppgifter till en Adobe ID.

 1. Följ stegen i din e-postinbjudan till Experience Cloud.

 2. Logga in med ditt Adobe ID eller Enterprise ID.

 3. Välj programväljaren. ( meny ).

  Länka ett programkonto till en Adobe ID

  De program som du har åtkomst till är färgade.

 4. Välj önskat program.

  Välj önskat program

  Den här typen av meddelande visas om du tillhör rätt grupp (och har behörighet till programmet) men ännu inte har länkat dina kontoinloggningsuppgifter till din Adobe ID.

 5. Välj Link Account och ange dina uppgifter.

Ange en standardorganisation och landningssida concept_6A191B42A9874A9780882903BA18F071

Du kan ange vilken standardorganisation och landningssida som ska användas när du loggar in.

Välj Edit Profile.

Redigera profil

Under Default Organization & Landing Page kan du anpassa inloggningsupplevelsen.

Standardsida för organisation och landning

Felsöka problem med kontolänkning concept_DFCB29A3B4834FC59AA29E0BBA301584

Hjälp om problem som uppstår vid kontolänkning.

Kontolänkning misslyckas oftast eftersom Adobe ID är länkat till en tidigare användare. När kontolänkningen misslyckas kan du:

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f