Data Access översikt

Data Access stöder Adobe Experience Platform genom att tillhandahålla användarverktyg som fokuserar på att upptäcka och tillgängliggöra kapslade datamängder i Experience Platform.

Dataåtkomst i Experience Platform

Data Access API

Detaljerad information om hur du använder Data Access API att ansluta med Platform finns i Utvecklarhandbok för dataåtkomst.

Åtkomst till data i arbetsytan Datavetenskap

Du kan läsa och skriva till datauppsättningar med Python och Spark för recept- och modellutveckling i Data Science Workspace. Mer information om hur du får åtkomst till dina data finns på Åtkomst till Python-data eller Spark-dataåtkomst dokumentation.

Mer information om Data Science Workspace, börja med att läsa Översikt över arbetsytan Datavetenskap.

Prenumerera på dataöverföringshändelser

Platform gör specifika värdefulla händelser tillgängliga för prenumeration via Adobe Developer Console. Du kan t.ex. prenumerera på dataöverföringshändelser för att få meddelanden om eventuella förseningar och fel. Se självstudiekursen om prenumerera på meddelanden om dataöverföring för mer information.

recommendation-more-help
d71356da-cd87-452c-8a00-68926401758f