Svarstoken

Med svarstoken kan du automatiskt få ut information som är specifik för Adobe Target på ert varumärkes webbsida. Den här informationen kan innehålla information om aktivitet, erbjudande, upplevelse, användarprofil, geo-information med mera. De här detaljerna innehåller extra svarsdata som kan delas med interna eller externa verktyg eller som kan användas för felsökning.

Med svarstoken kan du välja vilka variabler (i nyckelvärdepar) som ska användas och sedan aktivera att de skickas som en del av en Target svar. Du aktiverar en variabel med växeln och variabeln skickas med Target svar, som kan valideras i nätverksanrop. Svarstoken fungerar också i Preview läge.

En viktig skillnad mellan plugin-program och svarstoken är att plugin-program levererar JavaScript till sidan som körs vid leverans. Svarstoken levererar emellertid ett objekt som sedan kan läsas och hanteras med händelseavlyssnare. Svarstoken är säkrare och gör det enklare att utveckla och underhålla tredjepartsintegreringar.

NOTE
Svarstoken är tillgängliga med at.js version 1.1 eller senare.
Mål-SDK
Föreslagna åtgärder
Adobe Experience Platform Web SDK
Kontrollera att du använder Platform Web SDK version 2.6.0 eller senare. Information om hur du hämtar den senaste versionen av Platform Web SDK finns i Installera SDK i SDK för plattform - översikt guide. Information om de nya funktionerna i respektive version av Platform Web SDK finns i Versionsinformation i SDK för plattform - översikt guide.
at.js
Kontrollera att du använder at.js version 1.1 eller senare. Information om hur du hämtar den senaste versionen av at.js finns i Hämta på.js. For information about new functionality in each version of at.js, see at.js Version Details.
Kunder som använder at.js uppmuntras att använda svarstoken och gå bort från plugin-program. Vissa plugin-program som förlitar sig på interna metoder som fanns i mbox.js (som nu är inaktuellt), men inte i at.js, levereras men misslyckas.

Använda svarstoken section_A9E141DDCBA84308926E68D05FD2AC62

 1. Kontrollera att du använder Platform Web SDK version 2.6.0 (eller senare) eller at.js version 1.1 (eller senare).

  Mer information:

 2. I Target, klicka Administration > Response Tokens.

  response_tokens-new image

 3. Aktivera önskade svarstoken, t.ex. activity.id och offer.id.

  Följande parametrar är tillgängliga som standard:

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3 11-row-3 12-row-3 13-row-3
  Typ Parameter Anteckningar
  Inbyggda profiler profile.activeActivities Returnerar en array med activityIds besökaren är kvalificerad för detta. Det ökar efterhand som användarna kvalificerar sig. Till exempel på en sida med två Target begäran som levererar två olika aktiviteter, den andra begäran innehåller båda aktiviteterna.
  profile.isFirstSession Returnerar "true" eller "false".
  profile.isNewSession Returnerar "true" eller "false".
  profile.daysSinceLastVisit Returnerar antalet dagar sedan besökarens senaste besök.
  profile.tntId Returnerar besökarens tntID
  profile.marketingCloudVisitorId Returnerar besökarens Experience Cloud Visitor-ID.
  profile.thirdPartyId Returnerar besökarens tredjeparts-ID.
  profile.categoryAffinity Returnerar besökarens favoritkategori.
  profile.categoryAffinities Returnerar en array med besökarens fem populäraste kategorier som strängar.
  Aktivitet activity.name
  activity.id
  experience.name
  experience.id
  offer.name
  offer.id
  Information om den aktuella aktiviteten.
  Observera att värdena för parametrarna för erbjudanden utvärderas på erfarenhetsnivå.
  Geo geo.country
  geo.state
  geo.city
  geo.zip
  geo.dma
  geo.domainName
  geo.ispName
  geo.connectionSpeed
  geo.mobileCarrier
  Se Geo om du vill ha mer information om hur du använder geolokalisering i aktiviteter.
  Trafikallokeringsmetod
  (Gäller för Auto-Target och Automated Personalization endast aktiviteter.)
  experience.trafficAllocationId Returnerar 0 om en besökare har fått en upplevelse av att vara i"kontrolltrafik" och 1 om en besökare har fått en upplevelse av den"riktade" trafikfördelningen.
  experience.trafficAllocationType Returnera"control" eller"target".

  Attribut för användarprofiler och kundattribut visas också i listan.

  note note
  NOTE
  Parametrar med specialtecken visas inte i listan. Endast alfanumeriska tecken och understreck stöds.
 4. (Villkorligt) Om du vill använda en profilparameter som en svarstoken, men parametern inte har skickats via en Target begäran och därför inte har lästs in i Target Gränssnitt, du kan använda Add Response Token för att lägga till profilen i användargränssnittet.

  Klicka Add Response Token, ange tokennamnet och klicka sedan på Activate.

  response_token_create image

 5. Skapa en aktivitet.

Lyssna efter svar och läs svarstoken

Processen som du använder för att avlyssna Target svar och lässvar varierar beroende på om du har en Platform Web SDK eller implementering av at.js.

Adobe Experience Platform Web SDK badge Platform Web SDK med objektklassen Handle platform-web-sdk

Använd objektklassen Handle, som har ett metadata-objekt och ett dataobjekt att avlyssna Target svar och läsa svarstoken.

Följande svarsexempel lägger till en Platform Web SDK anpassad händelsehanterare direkt till HTML-sidan (tabellen förklarar objekt som används i koden):

Objekt
Information
Typ - Personalization.Decision
Om beslutet fattades av Target eller Offer decisioning provider.
DecisionProvider - TGT
TGT-Target. Target innehåller metadata och värden för svarstoken för sidan.
Meta
Metadata som skickas till sidan.
Data
Värden för de metadata som skickas till sidan.
<html>

<head>
 ...
 <script src="alloy.js"></script>
 <script>
 {
  "requestId": "4d0a7cfd-952c-408c-b3b8-438edc38250a",
  "handle": [{
  "type": "personalization:decisions",
  "payload": [{
   "id": "....",
   "scope": "__view__",
   "scopeDetails": {
   "decisionProvider": "TGT",
   "activity": {
    "id": "..."
   },
   "experience": {
    "id": "...."
   }
   },
   "items": [{
   "id": "123",
   "schema": "https://ns.adobe.com/personalization/dom-action",
   "meta": {
    "activity.id": "...",
    "activity.name": "...",
    "profile.foo": "...",
    "profile.bar": "..."
   },
   "data": {
    "id": "123",
    "type": "setHtml",
    "selector": "#foo",
    "prehidingSelector": "#foo",
    "content": "<div>Hello world</div>"
   }
   }]
  }]
  }]
 }
 });
 </script>
</head>

<body>
 ...
</body>

</html>

at.js badge at.js med anpassade händelser

Använd at.js, anpassade händelser för att lyssna efter Target svara och läsa svarstoken.

Följande kodexempel lägger till en at.js anpassad händelsehanterare direkt till HTML-sidan:

<html>
 <head>
  ....
  <script src="at.js"></script>
  <script>
   document.addEventListener(adobe.target.event.REQUEST_SUCCEEDED, function(e) {
    console.log("Request succeeded", e.detail);
   });
  </script>
 <head>
 <body>
 ...
 </body>
</html>

Vanliga frågor om svarstoken section_3DD5F32C668246289CDF9B4CDE1F536D

Vilken roll krävs för att aktivera eller inaktivera svarstoken?

Svarstoken kan bara aktiveras eller inaktiveras av användare med Target Administrator roll.

Vad händer om jag springer? Platform Web SDK 2.6.0 (eller tidigare)?

Du har inte åtkomst till svarstoken.

Vad händer om jag kör på .js 1.0 (eller tidigare)?

Svarstoken visas, men at.js kan inte använda dem.

Kan jag få båda Target Classic aktiva plugin-program och svarstoken samtidigt?

Plugin-program och svarstoken är tillgängliga parallellt, men plugin-program kommer att bli inaktuella i framtiden.

Levereras svarstoken via alla Target eller bara via Target svar på en aktivitet?

Svarstoken levereras endast via Target svar som levererar en aktivitet.

Min Target Classic plugin-programmet innehåller JavaScript. Hur replikerar jag funktionaliteten med hjälp av svarstoken?

När du migrerar till svarstoken måste den här typen av JavaScript finnas i kodbas- eller tagghanteringslösningen. Du kan aktivera den här koden med Platform Web SDK eller at.js anpassade händelser och skicka svarstokenvärden till dina JavaScript-funktioner.

Varför visas inte min profil-/kundattributparameter i svarstokenlistan?

Target uppdaterar normalt parametrar var 15:e minut. Den här uppdateringen är beroende av användaråtgärder och data uppdateras bara när du visar svarstokensidan. Om parametrarna inte visas i svarslistan, Target har ännu inte uppdaterat data.

Om parametern innehåller något annat än icke-alfanumeriska tecken eller någon annan symbol än understreck, visas inte parametern i listan. För närvarande stöds endast alfanumeriska tecken och understreck.

Levererar svarstoken fortfarande innehåll om den använder ett borttaget profilskript eller en profilparameter?

Svarstoken extraherar information från användarprofiler och skickar sedan informationen. Om du tar bort ett profilskript eller en parameter innebär det inte att informationen har tagits bort från användarprofilerna. Användarprofilerna har fortfarande data som motsvarar profilskriptet. Svarstoken fortsätter att leverera innehållet. För användare som inte har den informationen sparad i sina profiler, eller för nya besökare, levereras inte denna token eftersom informationen inte finns i deras profiler.

Target tar inte bort token automatiskt. Om du tar bort ett profilskript och inte längre vill att variabeln ska levereras, måste du inaktivera variabeln själv.

Jag har bytt namn på mitt profilskript, men varför är den token som använder skriptet fortfarande aktiv med det gamla namnet?

Som nämnts ovan fungerar svarstoken på den profilinformation som har sparats för användare. Även om du har bytt namn på ditt profilskript kommer användare som har besökt din webbplats att spara det gamla profilskriptvärdet i sina profiler. Token fortsätter att hämta det gamla värdet som redan har sparats i användarprofilerna. Om du nu vill leverera innehåll med det nya namnet måste du inaktivera den tidigare variabeln och aktivera den nya variabeln.

Om mina attribut har ändrats, när tas de bort från listan?

Target uppdaterar attribut med regelbundna intervall. Alla attribut som inte är aktiverade tas bort under nästa uppdatering. Om du har ett attribut som har aktiverats och tagits bort tas det skriptet inte bort från attributlistan förrän du har inaktiverat det. Du tog till exempel bort ett profilskript som användes som token. Target tar endast bort de inaktiverade attributen från listan när de tas bort eller byter namn.

Skicka data till Google Analytics

I följande avsnitt beskrivs hur du skickar Target uppgifter till Google Analytics 4. Data som skickas av svarstoken kan också skickas till andra tredjepartsintegreringar.

AEP-märke Skicka data till Google Analytics via Platform Web SDK

Google Analytics kan skickas via Platform Web SDK version 2.6.0 (eller senare) genom att lägga till följande kod på HTML-sidan.

NOTE
Kontrollera att svarstokennyckelvärdepar finns under alloy("sendEvent" -objekt.
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script type="text/javascript">
  alloy("sendEvent", {


  })
  .then(({ renderedPropositions, nonRenderedPropositions }) => {
    // concatenate all the propositions
    const propositions = [...renderedPropositions, ...nonRenderedPropositions];
    // extractResponseTokens() extract the meta from item -> meta
    const tokens = extractResponseTokens(propositions);
    const activityNames = [];
    const experienceNames = [];
    const uniqueTokens = distinct(tokens);


    uniqueTokens.forEach(token => {
      activityNames.push(token["activity.name"]);
      experienceNames.push(token["experience.name"]);
    });

    gtag('config', 'TAG_ID');
    gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'target',
      'eventAction': experienceNames, 'eventLabel': activityNames
    });
  });
</script>

at.js badge Skicka data till Google Analytics via at.js section_04AA830826D94D4EBEC741B7C4F86156

Google Analytics kan skicka data via at.js genom att lägga till följande kod på HTML-sidan:

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>

<script type="text/javascript">
  document.addEventListener(adobe.target.event.REQUEST_SUCCEEDED, function(e) {
    var tokens = e.detail.responseTokens;

    if (isEmpty(tokens)) {
      return;
    }

    var activityNames = [];
    var experienceNames = [];
    var uniqueTokens = distinct(tokens);

    uniqueTokens.forEach(function(token) {
      activityNames.push(token["activity.name"]);
      experienceNames.push(token["experience.name"]);
    });

    gtag('config', 'TAG_ID');
    gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'target',
      'eventAction': experienceNames, 'eventLabel': activityNames
    });
  });

  function isEmpty(val) {
    return (val === undefined || val == null || val.length <= 0) ? true : false;
  }

  function key(obj) {
    return Object.keys(obj)
    .map(function(k) { return k + "" + obj[k]; })
    .join("");
  }

  function distinct(arr) {
    var result = arr.reduce(function(acc, e) {
      acc[key(e)] = e;
      return acc;
    }, {});

    return Object.keys(result)
    .map(function(k) { return result[k]; });
  }
</script>

Felsökning

I följande avsnitt finns information om felsökning av svarstoken:

at.js badge Google Analytics och felsökning

Med följande kod kan du felsöka med Google Analytics:

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>

<script type="text/javascript">
  document.addEventListener(adobe.target.event.REQUEST_SUCCEEDED, function(e) {
   var tokens = e.detail.responseTokens;

   if (isEmpty(tokens)) {
    return;
   }

   var activityNames = [];
   var experienceNames = [];
   var uniqueTokens = distinct(tokens);

   uniqueTokens.forEach(function(token) {
    activityNames.push(token["activity.name"]);
    experienceNames.push(token["experience.name"]);
   });

   gtag('config', 'TAG_ID');
   gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'target',
     'eventAction': experienceNames, 'eventLabel': activityNames
   });
  });

  function isEmpty(val) {
   return (val === undefined || val == null || val.length <= 0) ? true : false;
  }

  function key(obj) {
    return Object.keys(obj)
   .map(function(k) { return k + "" + obj[k]; })
   .join("");
  }

  function distinct(arr) {
   var result = arr.reduce(function(acc, e) {
    acc[key(e)] = e;
    return acc;
   }, {});

   return Object.keys(result)
   .map(function(k) { return result[k]; });
  }
</script>

Felsöka med motsvarigheten till plug-inen ttMeta

Motsvarigheten till ttMeta-plugin-programmet för felsökning kan skapas genom att följande kod läggs till på HTML-sidan:

<script type="text/javascript" >
 document.addEventListener(adobe.target.event.REQUEST_SUCCEEDED, function (e) {
  window.ttMETA= typeof(window.ttMETA)!="undefined" ? window.ttMETA : [];

  var tokens=e.detail.responseTokens;

  if (isEmpty(tokens)) {
   return;
  }

  var uniqueTokens = distinct(tokens);

  uniqueTokens.forEach(function(token) {
   window.ttMETA.push({
    'CampaignName': token["activity.name"],
    'CampaignId' : token["activity.id"],
    'RecipeName': token["experience.name"],
    'RecipeId': token["experience.id"],
    'OfferId': token["offer.id"],
    'OfferName': token["offer.name"],
    'MboxName': e.detail.mbox});
   console.log(ttMETA);
  });
 });

 function isEmpty(val){
  return (val === undefined || val == null || val.length <= 0) ? true : false;
 }

 function key(obj) {
   return Object.keys(obj)
  .map(function(k) { return k + "" + obj[k]; })
  .join("");
 }

 function distinct(arr) {
  var result = arr.reduce(function(acc, e) {
   acc[key(e)] = e;
   return acc;
  }, {});

  return Object.keys(result)
  .map(function(k) { return result[k]; });
 }
</script>

at.js Utbildningsvideo: Response Tokens och at.js Custom Events section_3AA0A6C8DBD94A528337A2525E3E05D5

I följande video förklaras hur du använder svarstoken och anpassade at.js-händelser för att dela profilinformation från Target till system från tredje part.

NOTE
The Target Administration menygränssnitt (tidigare Setup) har gjorts om för att ge bättre prestanda, minska den underhållstid som krävs när nya funktioner släpps och för att förbättra användarupplevelsen i hela produkten. Informationen i följande video är korrekt, men alternativen finns på något olika platser.
Videon omnämns option.name och option.idsom har ersatts med offer.name och offer.id, respektive
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654