Web SDK - installationsöversikt

Det finns tre sätt att använda Adobe Experience Platform Web SDK som stöds:

  1. SDK-taggtillägg för webben: Adobe rekommenderar att du använder den här metoden. Installera en tagginläsare på webbplatsen och använd sedan användargränssnittet för Adobe Experience Platform Data Collection för att konfigurera implementeringen.
  2. Web SDK JavaScript-bibliotek: Referera till en CDN-värdbaserad biblioteksfil eller använd din egen infrastruktur som värd för biblioteksfilen. Ring till biblioteket i koden på din webbplats.
  3. NPM: Installera Web SDK på platsen med NPM-pakethanteraren.

Förutsättningar

Innan du använder eller installerar Web SDK måste du uppfylla följande krav:

  • Arkitekturen i Adobe Experience Platform måste konfigureras först. Dessa inställningar innehåller nödvändiga scheman, identiteter och datastreams.
  • Du måste ha rätt behörighet konfigurerad för att komma åt rätt verktyg. Om din organisation till exempel bestämmer sig för att använda taggtillägget måste du ha rätt behörighet för att komma åt användargränssnittet för datainsamlingen. Se behörighetshantering för insamling för mer information.
  • Vi rekommenderar att du har en CNAME-domän. Om du redan har en CNAME för Adobe Analytics kan du använda den. Testning under utveckling fungerar utan CNAME, men Adobe rekommenderar att du gör det innan du publicerar till produktion. Se Enhets-ID:n från första part för mer information.
recommendation-more-help
ad108910-6329-42f1-aa1d-5920a2b13636