Aktivitets-QA

Använd QA-URL:er i Adobe Target att utföra enkel QA för hela verksamheten med förhandsgranskningslänkar som aldrig ändras, målgruppsanpassning som tillval och QA-rapportering som förblir segmenterad från liveaktivitetsdata.

Activity QA låter dig testa Target aktiviteter innan de lanseras live. The Activity QA bland annat:

 • Länkar att dela med teammedlemmar som aldrig behöver ändras eller behöver genereras om, oavsett vilka uppdateringar som gjorts för upplevelserna eller aktiviteterna. Med den här funktionen kan du testa dina aktiviteter fullständigt under hela användarresan.

 • Målgruppsvillkor kan respekteras så att marknadsförarna kan testa målinriktningskriterier eller ignorera målinriktningskriterier för att få QA att visa hur upplevelserna ser ut utan att behöva uppfylla målgruppsvillkoren.

 • QA-rapportering samlas in så att marknadsförarna kan bekräfta att mätvärdena ökar som förväntat och att QA-rapportdata hålls åtskilda från produktionsrapporter (för icke-A4T-rapportering).

 • Möjlighet att förgranska en upplevelse separat eller med andra aktiva aktiviteter som uppfyller leveranskriterierna (sida/Target förfrågan/målgrupp).

 • Möjlighet att köra QA under hela användarresan. Du kan komma åt din webbplats en gång med QA-länken och sedan bläddra på hela webbplatsen i Activity QA. Du är kvar i Activity QA tills du avslutar sessionen eller tills du använder QA Target-bokmärke att tvinga dig ut ur Activity QA. Den här funktionen är användbar om du har en aktivitet som sträcker sig över flera webbsidor.

  note note
  NOTE
  Den här funktionen gäller för at.js-implementeringar med version 2.x eller senare. För at.js 1.x implementeringar är den här funktionen bara sann om besökarens webbläsare inte blockerar cookies från tredje part.

Åtkomst till och delning av en QA-URL section_1C59BAA247B247BDB125D1BE8EAD4547

 1. Från en aktivitet Overview sida, klicka Activity QA.

  Länk till aktivitets-QA

 2. Konfigurera följande inställningar:

  Konfigurationsalternativ för QA-länk

  • Match audience rules to see experiences: Ibland vill ni bekräfta att målgruppsmatchningen fungerar. Andra gånger vill du kontrollera aktivitetens utseende och känsla. Om den här inställningen växlas till"på"-positionen måste testarna uppfylla målinriktningskraven för att kunna se upplevelserna. För XT-aktiviteter (Experience Targeting) anges en enda aktivitets-URL. Den upplevelse du ser bestäms av om du kvalificerar dig för en av målinriktningsreglerna.

   Om den här inställningen har växlats till"av"-positionen, kan du klicka på länkarna för att visa upplevelserna oavsett om du kvalificerar dig eller inte. När du utför QA kan du växla fram och tillbaka mellan att kräva eller inte kräva att målgruppsanpassningen respekteras.

  • Visa standardinnehåll för alla andra aktiviteter: Om det här alternativet är aktiverat visas standardinnehåll för alla andra aktiviteter. Förhandsgranskningen visas till exempel separat utan hänsyn till alla andra aktiva aktiviteter på samma sida/Target begäran.

   Om den här inställningen är inaktiverad bör du tänka på följande:

   • Om det uppstår kollisioner mellan den aktivitet du testar och andra aktiva aktiviteter, regler för normal prioritet gäller. På grund av kollisioner är det möjligt att du inte kan se aktiviteten som du avser att göra till en kvalitetskontroll.
   • Ökning av mätvärden för de visade aktiviteterna, men endast i QA-rapporteringsmiljön.
 3. Klicka Done för att spara ändringarna.

 4. Dela URL:er för aktivitetslänken med medlemmar i organisationen för testning.

  Aktivitetslänkar upphör aldrig att gälla och du behöver inte skicka om länkar om någon ändrar en aktivitet eller upplevelse. Om du däremot använder en annan målgrupp än Audience LibraryI stället för att bara redigera aktiviteten skapas en ny länk som du måste dela igen.

  Varje URL för aktivitetslänk (för Experience A, Experience B o.s.v.) gör att du kan starta användarresan från motsvarande upplevelse. Klicka på den URL som genererats för en upplevelse och fortsätt sedan med vanlig surfning för att se upplevelser på flera sidor (om det finns flera sidor). Endast en URL genereras per upplevelse, även om upplevelsen omfattar flera sidor (malltestning eller flersidig testning).

  Du kan navigera på webbplatsen för att se de andra sidorna eftersom Activity QA Läget är fast. Detta gäller för at.js-implementeringar med version 2.x eller senare. För at.js 1.x implementeringar är detta bara sant om besökarens webbläsare inte blockerar cookies från tredje part.

 5. Om du vill visa rapporter som skapats från aktivitetslänkens URL:er klickar du på aktivitetens Reports klickar du på Settings ikon ( icon_mesh, bild ) och sedan väljer QA Mode Traffic från Environment listruta.

Frigöra dig från QA-läge

Activity QA är klibbig. När du har bläddrat på en webbplats i Activity QA, dina Target sessionen måste förfalla eller så måste du ha Target släppa dig från Activity QA innan du kan se webbplatsen som en vanlig besökare.

at.js 2.x

Om din webbplats har .js 2.x distribuerad, använda Mål-QA-bokmärke att tvinga dig ut ur Activity QA. Att läsa in en sida på webbplatsen med ett tomt värde, vilket beskrivs i nästa punkt, gör not ta bort QA-cookien från webbläsaren när at.js 2.x distribueras.

at.js 1.x

Om din webbplats har .js 1.x distribuerad, förutom att använda Mål-QA-bokmärkekan du också manuellt tvinga ut dig själv genom att läsa in en sida på webbplatsen med at_preview_token parameter med ett tomt värde. Exempel:

https://www.mysite.com/?at_preview_token=

Adobe Experience Platform Web SDK

Om din webbplats har Platform Web SDK kan du manuellt tvinga ut dig själv genom att läsa in en sida på webbplatsen med at_qa_mode parameter med ett tomt värde. Exempel:

https://www.mysite.com/?at_qa_mode=

Överväganden section_B256EDD7BFEC4A6DA72A8A6ABD196D78

 • Eftersom Aktivitets-QA nu är tillgängligt för alla Target aktivitetstyper är funktionen"Förhandsgranska Automated Personalization-aktiviteter med URL:er för förhandsgranskning av upplevelse" inte längre nödvändig.

 • Activity QA det går inte att läsa in förhandsgranskningslänkar för sparade aktiviteter om det finns för många sparade aktiviteter på ditt konto. Det bör fungera att försöka återanvända förhandsvisningslänkarna. Om du vill förhindra att den här situationen fortsätter att inträffa arkiverar du sparade aktiviteter som inte längre används aktivt.

 • Activity QA URL:er är tillgängliga med aktiviteter med Analyser som rapportkälla (A4T). Träffar genereras när du utför QA med Activity QA till samma rapportsvit där aktivitetens data flödar även efter att aktiviteten har publicerats.

 • Activity QA visar inte innehåll för arkiverade aktiviteter eller aktiviteter som ligger efter slutdatumet. Om du inaktiverar en avslutad aktivitet måste du spara aktiviteten igen för att Activity QA till jobbet.

 • Verksamhet som importeras till Target Standard/Premium (från Target Classic, till exempel) saknar stöd för QA-URL:er.

 • I Auto-Allocate och Recommendations verksamheter, modellen inte påverkas av de besök som gjorts i Activity QA.

 • Om du angav "URL is" när du skapade aktiviteten i den formulärbaserade dispositionen eller alternativ för sidleverans i Visual Experience Composer)fungerar inte QA-URL:en eftersom Activity QA lägger till URL-parametrar. Du löser det här problemet genom att klicka på QA-URL:en för att gå till webbplatsen, ta bort de tillagda parametrarna från URL:en och sedan läsa in den nya URL:en.

 • Om du har .js 1.x, Activity QA Läget är inte fast om du använder Safari eller en annan webbläsare som blockerar cookies från tredje part. I dessa fall måste du lägga till förhandsgranskningsparametrarna i varje URL som du navigerar till. Detsamma gäller om du har implementerat CNAME.

 • Om en aktivitet använder flera upplevelsemålgrupper (till exempel en amerikansk och brittisk webbplats som ingår i samma aktivitet) genereras inte QA-länkar för de fyra kombinationerna (Experience A/US Site, Experience A/UK Site, Experience B/US Site, Experience B/UK Site). Endast två QA-länkar (Experience A och Experience B) skapas, och användarna måste kvalificera sig för att rätt målgrupp ska kunna se sidan. En brittisk QA-person kan inte se den amerikanska webbplatsen.

 • Alla at_preview parametrar och värden är redan URL-kodade. För det mesta fungerar allt som förväntat. Vissa kunder måste dock läsa in utjämnare eller webbservrar som försöker koda frågesträngsparametrarna igen.

  På grund av den här dubbla kodningen, när Target försöker avkoda at_preview_token, Target kan inte extrahera rätt tokenvärde, vilket medför att förhandsvisningen inte fungerar.

  Adobe rekommenderar att du pratar med IT-avdelningen för att säkerställa att alla förhandsgranskningsparametrar är tillåtslista så att dessa värden inte förändras på något sätt.

  I följande tabell visas de parametrar som kan tillåtslista i din domän:

  table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4
  Parameter Typ Värde Beskrivning
  at_preview_token Krypterad sträng Obligatoriskt; inget standardvärde En krypterad entitet som innehåller listan över kampanj-ID:n som kan köras i QA-läge.
  at_preview_index Sträng Tom Parameterns format är <campaignIndex> eller <campaignIndex>_< experienceIndex>
  Båda indexvärdena börjar med 1.
  at_preview_listed_activities_only Boolean (true/false) Standardvärde: false Om true anges alla kampanjer som anges i at_preview_index parametrar bearbetas.
  Om värdet är "false" bearbetas alla kampanjer från sidan, även om de inte har angetts i förhandsgranskningstoken.
  at_preview_evaluate_as_true_audience_ids Sträng Tom Understreckavgränsad ("_") lista med segment-ID:n som alltid (på målinriktning- och rapporteringsnivå) ska utvärderas som "true" i omfånget av Target begäran.
  _AT_Debug Sträng Fönster eller konsol Konsolloggning eller nytt fönster.
  adobe_mc_ref Skickar den refererande URL-adressen för standardsidan till den nya sidan. Vid användning med AppMeasurement.js version 2.1 (eller senare), Adobe Analytics I används det här parametervärdet som den refererande URL:en på den nya sidan.
  adobe_mc_sdid Skickar Supplemental Data Id (SDID) Experience Cloud Org Id från standardsidan till den nya sidan. Om du skickar dessa ID:n tillåts Analytics for Target (A4T) för att"sy ihop" Target begäran på standardsidan med Analytics begäran på den nya sidan.
 • The Target QA Mode Gränssnittet visar bara den första URL:en för en upplevelse i en flersidig aktivitet. Anta att du skapar ett resetest och går från URL1 till URL2. Om du vill gå till URL2 separat kopierar du alla URL-parametrar som finns mot URL1 och använder dem på URL2 efter att du har placerat ett "?" precis som i URL1.

 • Länkar för förhandsgranskning av aktivitet för sparade aktiviteter läses kanske inte in om det finns för många sparade aktiviteter på ditt konto. Försök med förhandsgranskningslänkarna igen. Arkivera sparade aktiviteter som inte längre används aktivt för att förhindra att problemet fortsätter att inträffa.

JavaScript-målbibliotek QA Mode kompatibilitet compatibility

Target har stöd för följande JavaScript-bibliotek:

I följande tabell visas de olika aktivitetstyperna och om Activity QA mode stöds för varje bibliotek:

Typ av aktivitet
at.js 1.x
at.js 2.x
Platform Web SDK
A/B Test
Ja
Ja
Ja
Auto-Allocate
Ja
Ja
Ja
Auto-Target
Ja
Ja
Ja
Automated Personalization (AP)
Ja
Ja
Ja
Experience Targeting (XT)
Ja
Ja
Ja
Multivariate Test (MVT)
Ja
Ja
Ja
Recommendations
Ja
Ja
Ja
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654