Activity QA bookmarklet

Information som hjälper dig att använda Target QA-bokmärkesdiagram som ska framtvingas Target för att frigöra dig från QA-läge.

NOTE
Hur du skapar ett bokmärke varierar beroende på webbläsartyp och version. Se webbläsarens hjälp eller sök på Internet efter specifika anvisningar.

Activity QA bookmarklet for at.js 1.x

För QA-läge är kladdig, när du har bläddrat på en webbplats i QA-läge Target sessionen måste förfalla eller så måste du ha Target släppa dig från QA-läget innan du kan visa webbplatsen som en vanlig besökare. Använd QA Target om du vill tvinga dig ut ur QA-läget.

Så här använder du Target Skapa ett bokmärkesdiagram, som innehåller följande JavaScript-kod, och lägg till det i webbläsarens bokmärkesverktygsfält:

javascript:(
  function () {
    if (window.location.href.indexOf('?') != -1) {
      var parts = window.location.href.split('at_preview_token',2);
      if (parts.length > 1) {
        window.location.href = parts[0].concat('at_preview_token=');
      } else {
        window.location.href = window.location.href.concat("&at_preview_token=")
      }
    } else {
      window.location.href = window.location.href.concat("?at_preview_token=")
    }
  }
)();

Du kan också manuellt tvinga dig ut ur QA-läget genom att läsa in en sida på webbplatsen med at_preview_token parameter med ett tomt värde.

Exempel:

https://www.mysite.com/?at_preview_token=

Activity QA bookmarklet for at.js 2.x

Till skillnad från at.js 1.x, at.js 2.x stöder inte cookies från tredje part, och QA-läget är bara klisterlöst för förstahandsdomänen (genom en cookie som har angetts av at.js). I at.js 2.x, hanteras endast sessioner i QA-läge på klientsidan och inga cookies i QA-läge skickas till Target.

Så här använder du Target Skapa ett bokmärkesdiagram, som innehåller följande JavaScript-kod, och lägg till det i webbläsarens bokmärkesverktygsfält:

javascript:(
  function () {
    var AT_QA_MODE = 'at_qa_mode=';
    var isSet = document.cookie.split(';').some(function (cookie) {
      return cookie.trim().startsWith(AT_QA_MODE);
    });
    if (isSet) {
      document.cookie = AT_QA_MODE + '; Path=/; Max-Age=-0;';
      var url = window.location.href.split('at_preview_token',2)[0];
      window.open(url.substring(0, url.length - 1), '_self', 'noreferrer');
    }
  })();

Använda Activity QA-bokmärket

Klicka på bokmärket i webbläsarens verktygsfält.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654