Single Profile Update API

The Adobe Target Single Profile Update API Med kan du skicka en profiluppdatering för en enskild användare. The Single Profile Update API är nästan identisk med Bulk Profile Update API, men en besökarprofil uppdateras åt gången, i linje med API-anropet i stället för med en .cvs-fil.

The Single Profile Update API och används vanligtvis när en uppdatering måste ske i relation till en transaktion som inträffar i en kanal som inte har implementerats Target. Du vill till exempel uppdatera profilen för en enskild besökare som utför en offlineåtgärd. Åtgärderna kan omfatta att nå en kundtjänst, ett lån finansieras, använda ett förmånskort i butik, få tillgång till en kioskdator och så vidare.

Kontrast för Single Profile Update API med Adobe Target Single Profile Update API.

Resurs

Mer information finns i:

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3