Target versionsinformation (aktuell)

Versionsinformationen innehåller information om funktioner, förbättringar och korrigeringar för varje Adobe Target Standard och Target Premium release. Versionsinformation om Target API:er, SDK:er, Adobe Experience Platform Web SDK, at.js och andra plattformsändringar ingår också, i tillämpliga fall.

(Utgivningsnumren inom parentes är för interna Adobe använd.)

Target rapportering i Adobe Customer Journey Analytics (8 maj 2024)

Integrationen mellan Adobe Customer Journey Analytics och Target innehåller kraftfulla analys- och tidsbesparande verktyg för optimeringsprogrammet.

De främsta fördelarna med att använda Customer Journey Analytics som rapportkälla för Target är:

  • Marknadsförare kan tillämpa Customer Journey Analytics framgångsmått till Target aktivitetsrapporter när som helst. Du behöver inte ange allt innan du kör aktiviteten.
  • Marknadsförarna kan utnyttja Customer Journey Analytics funktioner, som Panelen Experimentationför att ytterligare analysera webbplatspersonaliseringen.
  • Marknadsförarna kan ha en enda rapportkälla för Adobe Journey Optimizer och Target. Båda personaliseringsprodukterna kan kopplas till Customer Journey Analytics för en mer helhetssyn på er webbpersonalisering.

Mer information finns i Målrapportering i Adobe Customer Journey Analytics.

Visual Experience Composer förlängning av hjälpen (23 april 2024)

Det gamla Target Hjälptillägget Visual Experience Composer skapades med Manifest V2. Google meddelade att tillägg som skapats med Manifest V2 inte längre tillåts från och med juni 2024. Mer information finns i Visual Experience Composer hjälptillägg.

Adobe rekommenderar att kunderna går över till nyare Hjälptillägg för visuell redigering så snart som möjligt.

Uppdateringar för Browser:iPad och Browser:iPhone in Browser publikattribut (30 april 2024)

Uppdateringar
Information
Browser:iPad och Browser:iPhone uppdaterat i Webbläsarattribut används när målgrupper skapas.

Adobe Target låter dig mål för någon av flera kategoriattribut, inklusive besökare som använder en viss webbläsare när de besöker din sida.

Börja med Target Standard/Premium 24.3.1 (4-6 mars 2024), inbyggda målgrupper som skapats med målgränssnittet, som Browser:iPad och Browser:iPhone kommer att uppdateras för att utföra korrekt målinriktning för iPad och iPhone använda profile.mobile.deviceVendor, profile.mobile.isMobilePhone och profile.mobile.isTablet.

Uppdateringen kräver inga åtgärder från kundens sida.

Viktigt: För att kunderna ska kunna målinrikta iPad och iPhone i profilskript (och JavaScript-segment) måste kunden göra manuella ändringar av 30 april 2024. Exempel på alternativa inställningar som måste ändras manuellt finns i Uppdateringar för iPad och iPhone in Browser publikattribut.

Ytterligare versionsinformation

Resurs
Information
Versionsinformation: Adobe Target Platform Experience Web SDK
Information om ändringarna i respektive version av Platform Web SDK.
versionsinformation för at.js
Information om ändringarna i varje version av Adobe Target at.js JavaScript-bibliotek.

Dokumentationsändringar, versionsinformation för senaste utgåvan och Experience Cloud

Förutom anteckningarna för varje release finns det ytterligare information i följande resurser:

Resurs
Information
Dokumentationsändringar
Visa detaljerad information om uppdateringar av den här guiden som inte ingår i versionsinformationen.
Versionsinformation för tidigare versioner.
Visa information om nya funktioner och förbättringar i tidigare versioner av Target Standard och Target Premium.
Versionsinformation för Adobe Experience Cloud
Läs den senaste versionsinformationen om Adobe Experience Cloud lösningar.

Förhandsversionsinformation section_5D588F0415A2435B851A4D0113ACA3A0

Med följande resurser kan du se vad som kommer i nästa Target-version.

Resurs
Information
Produktuppdatering Adobe Priority
Få förhandsmeddelanden om kommande produktförbättringar i Target och andra Adobe Experience Cloud lösningar.
Versionsinformation för mål - förhandsversion
Information om den aktuella månadens Target-utgåvor, inklusive förhandsversionsinformation.
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654