targetPageParamsAll()

Med den här metoden kan du bifoga parametrar till alla rutor utanför begärandekoden.

Detta är mycket användbart om du vill inkludera samma uppsättning parametrar för flera mbox-anrop. Funktionen måste definieras av kunden. Den ska returnera en array med parametrar som skickas till alla mbox-begäranden på sidan. Funktionen kan definieras innan at.js läses in eller Administration > Implementation > Edit > Code Settings > Library Header.

Du kan skicka in parametrar till target-global-mbox med targetPageParamsAll() på något av följande sätt:

 • En avgränsad lista
 • En array
 • Ett JSON-objekt

Exempel

Et-avgränsad lista (värdena måste vara URL-kodade):

function targetPageParamsAll() {
  return "param1=value1¶m2=value2&p3=hello%20world";
}

Array (värdena behöver inte vara URL-kodade):

targetPageParamsAll = function() {
   return ["a=1", "b=2", "c=hello world"];
};

JSON (värdena behöver inte vara URL-kodade):

targetPageParamsAll = function() {
 return {
  "a": 1,
  "b": 2,
  "profile": {
    "age": 26,
    "country": {
     "city": "San Francisco"
    }
   }
 };
};
recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3