Planera och implementera Recommendations

Information som kan hjälpa er att planera och implementera Adobe Target Recommendations.

NOTE
Förutom den här artikeln finns följande Adobe Target Business Practitioner Guide contains in-depth information about Target Recommendations.

Innan du konfigurerar Recommendations aktivitet i Adobe Targetutför du följande steg:

 1. Implementera Target på de webbsidor och mobilappar som du vill använda för att fånga upp användarbeteenden och leverera rekommendationer.
 2. Konfigurera Recommendations katalog av produkter eller innehåll som du vill rekommendera dina användare.
 3. Överför beteendeinformation och sammanhang till Target Recommendations för att kunna leverera personaliserade rekommendationer.
 4. Konfigurera globala undantag.
 5. Konfigurera Recommendations inställningar.
 6. (Valfritt) Administrera Recommendations med admin-API:er.

1. Implementera Target

Target Recommendations kräver att du implementerar Adobe Experience Platform Web SDK eller at.js 0.9.2 (eller senare). Se Target implementeringsguider på klientsidan för mer information.

2. Konfigurera Recommendations katalog

För att kunna leverera högkvalitativa rekommendationer Target måste känna till vilka produkter eller vilket innehåll du vill rekommendera. Kataloger innehåller vanligtvis tre typer av information om rekommenderade objekt. Anta att du rekommenderar filmer. Inkludera följande:

 1. Data som du vill visa för användaren som tar emot rekommendationen. Du kan till exempel visa namnet på filmen och en URL för en miniatyrbild av filmminiatyren.
 2. Data som är användbara när det gäller marknadsföring och marknadsföring. Du kan till exempel visa filmens klassificering så att du inte rekommenderar NC-17-filmer.
 3. Data som är användbara när du vill fastställa likheter mellan objekt och andra objekt. Du kan till exempel visa filmens genre och filmens regissör.

Target har flera integreringsalternativ för att fylla i katalogen. Dessa alternativ kan användas tillsammans för att uppdatera olika objekt i katalogen eller för att uppdatera olika objektattribut för olika frekvenser.

Metod
Vad det är
När ska den användas
Ytterligare information
Katalogfeed
Schemalägg en feed (CSV, Google Product XML eller Analytics Product Classifications) som ska överföras och importeras dagligen.
Om du vill skicka information om flera objekt samtidigt. För att skicka information som ändras sällan.
Se Feeds.
Entiteter-API
Anropa ett API för att skicka uppdateringar som är aktuella för ett enskilt objekt.
För att skicka uppdateringar när de inträffar, ungefär ett objekt i taget. För att skicka information som ändras ofta (till exempel pris, lager/lagernivå).
Se Dokumentation för utvecklare av entitets-API.
Skicka uppdateringar på sidan
Skicka uppdateringarna till de allra senaste för ett enskilt objekt med JavaScript på sidan eller med hjälp av leverans-API:t.
För att skicka uppdateringar när de inträffar, ungefär ett objekt i taget. För att skicka information som ändras ofta (till exempel pris, lager/lagernivå).
Se Artikelvyer/produktsidor nedan.

De flesta kunder bör implementera minst en feed. Du kan sedan välja att komplettera din feed med uppdateringar för ofta ändrade attribut eller objekt med hjälp av antingen Entity API eller on-the-page method.

3. Överföra beteendeinformation och sammanhang

Beteendeinformation och sammanhang som du bör skicka till Target beror på vad besökaren gör, vilket ofta är kopplat till vilken typ av sida besökaren interagerar med.

Artikelvyer eller produktsidor

På sidor där en besökare visar ett enstaka objekt, t.ex. en produktinformationssida, bör du skicka identiteten för det objekt som besökaren visar. Du bör även skicka den mest detaljerade kategorin av objektet som besökaren visar, så att filterrekommendationer tillåts till den aktuella kategorin.

Du kan också skicka vissa attribut som snabbt ändras på själva produktsidan. Du kan till exempel skicka priset (value) och lager/lagernivå.

Lösenpris och lager

<script type="text/javascript">
function targetPageParams() {
  return {
   "entity": {
     "id": "32323",
     "categoryId": "running-shoes",
     "value": 119.99,
     "inventory": 329
   }
  }
}
</script>

Kategorivyer/kategorisidor

På en kategorisida vill du troligtvis begränsa dina rekommendationer till produkter eller innehåll i den kategorin. Om du vill göra det måste du skicka identiteten för den kategori som visas.

Godkänn aktuell kategori

function targetPageParams() {
  return {
   "entity": {
     "categoryId": "running-shoes"
   }
  }
}

Vyer/utcheckningssidor för kundvagn

På en kundvagnssida kan du rekommendera artiklar baserat på innehållet i besökarens aktuella kundvagn. Om du vill göra det skickar du ID:n för alla objekt i besökarens kundvagn med hjälp av den särskilda parametern cartIds.

Godkänn artiklar som finns i varukorgen

function targetPageParams() {
  return {
   "cartIds": "352,223,23432,432,553"
   }
}

Mer information om Cart-baserade rekommendationer finns i Cart-baserad i Adobe TargetHandbok för affärspersonalen.

Uteslut artiklar som redan finns i besökarens kundvagn

På sidor på hela webbplatsen kan du utesluta vissa objekt från rekommendationerna. Du kanske inte vill rekommendera artiklar som redan finns i besökarens kundvagn. Om du vill göra det skickar du ID:n för alla objekt som du vill utesluta med den speciella parametern excludedIds.

Skicka objekt som ska exkluderas

function targetPageParams() {
  return {
   "excludedIds": "352,223,23432,432,553"
   }
}

Bekräftelsesidor för inköp/beställning

När en köphändelse inträffar skickar du identiteten för den eller de köpta artiklarna. Se Spåra konverteringar i Distribuera på.js > Implementera Target utan tagghanterare artikel.

4. Konfigurera globala undantag

Uteslut alla objekt på global nivå som du aldrig vill rekommendera en besökare. Se Undantag i Adobe TargetHandbok för affärspersonalen.

5. Konfigurera Recommendations inställningar

Använd inställningarna för att hantera Recommendations implementering.

Så här öppnar du Recommendations Settings alternativ, öppna Target i Adobe Experience Cloudoch sedan klicka Recommendations > Settings.

alt-bild

Följande alternativ är tillgängliga:

Inställning
Beskrivning
Anpassad global mbox

(Valfritt) Ange den anpassade globala mbox som ska användas Target verksamhet. Som standard används den globala mbox som Target används för Recommendations.

Obs! Det här alternativet anges på Target Administration sida. Öppna Targetoch sedan klicka Administration > Visual Experience Composer.

Branschvertikal
Branschvertikalen används för att kategorisera era era rekommendationer. Den här informationen hjälper teammedlemmarna att hitta kriterier som passar en viss sida, till exempel kriterier som passar bäst för kundvagnssidan eller för en mediesida.
Filtrera inkompatibla villkor

Aktivera det här alternativet om du bara vill visa de villkor där den valda sidan skickar de data som krävs. Alla villkor fungerar inte korrekt på alla sidor. Sidan eller mbox måste skickas entity.id eller entity.categoryId för aktuell artikel/aktuella kategorirekommendationer att vara kompatibla. I allmänhet är det bäst att bara visa kompatibla villkor. Om du vill att inkompatibla villkor ska vara tillgängliga för aktiviteten avmarkerar du det här alternativet.

Du bör inaktivera det här alternativet om du använder en tagghanteringslösning.

Mer information om det här alternativet finns i Recommendations Vanliga frågor i Adobe TargetHandbok för affärspersonalen.

Standardvärdgrupp

Välj din standardvärdgrupp.

Värdgruppen kan användas för att skilja de tillgängliga objekten i katalogen åt för olika användningsområden. Du kan till exempel använda värdgrupper för utvecklings- och produktionsmiljöer, olika varumärken eller olika geografiska platser. Som standard baseras förhandsgranskningsresultaten i Katalogsökning, Samlingar och Undantag på standardvärdgruppen. (Du kan också välja en annan värdgrupp om du vill förhandsgranska resultaten med hjälp av miljöfiltret.) Som standard är nyligen tillagda objekt tillgängliga i alla värdgrupper om inte ett miljö-ID anges när objektet skapas eller uppdateras. Levererade rekommendationer beror på värdgruppen som anges i begäran.

Om du inte ser dina produkter bör du kontrollera att du använder rätt värdgrupp. Om du t.ex. har konfigurerat din rekommendation att använda en mellanlagringsmiljö och du har angett mellanlagringsgruppen som värdgrupp kan du behöva återskapa dina samlingar i mellanlagringsmiljön för att produkterna ska kunna visas. Om du vill se vilka produkter som är tillgängliga i respektive miljö använder du Katalogsökning för varje miljö. Du kan även förhandsgranska innehållet i Recommendations samlingar och undantag för en vald miljö (värdgrupp).

Obs! När du har ändrat den valda miljön måste du klicka på Sök för att uppdatera de returnerade resultaten.

The Environment -filtret är tillgängligt från följande platser i målgränssnittet:

 • Katalogsökning (Recommendations > Catalog Search)
 • Dialogrutan Skapa samling (Recommendations > Collections > Create New)
 • Dialogrutan Uppdatera samling (Recommendations > Collections > Edit)
 • Dialogrutan Skapa undantag (Recommendations > Exclusions > Create New)
 • Dialogrutan Uppdatera undantag (Recommendations > Exclusions > Edit)

Mer information finns i Värdar i Adobe TargetHandbok för affärspersonalen.

Bas-URL för miniatyrbild

Genom att ange en bas-URL för din produktkatalog kan du använda relativa URL-adresser när du anger miniatyrbilder för dina produkter när du skickar en miniatyrbilds-URL.

Exempel:

"entity.thumbnailURL=/Images/Homepage/product1.jpg"

anger en URL som är relativ till miniatyrbildens bas-URL.

Recommendations API-token
Använd denna token i Recommendations API-anrop, till exempel Download API.

6. (Valfritt) Administrera Recommendations med admin-API:er

Se Använd Recommendations API:er praktisk guide som lär dig konfigurera och använda Target API:er för administration och leverans för Recommendations.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3