Översikt: implementera Target för webben på klientsidan

I en implementering på klientsidan av Adobe Target, Target levererar upplevelserna som är kopplade till en aktivitet direkt till klientwebbläsaren. Webbläsaren avgör vilken upplevelse som ska visas och visar den. Med en implementering på klientsidan kan du använda en WYSIWYG-redigerare, Visual Experience Composer (VEC), eller ett icke-visuellt gränssnitt, Formulärbaserad Experience Composer, för att skapa din aktivitet och dina personaliseringsupplevelser.

Att implementera Target på klientsidan måste du använda något av följande JavaScript-bibliotek:

Se Jämföra biblioteket at.js med Web SDK för att lära sig om skillnaderna mellan de två implementeringsmetoderna.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3