adobe.target.applyOffer(options)

Den här funktionen används för att tillämpa svarsinnehållet med Adobe Target.

NOTE
applyOffer kräver mbox parameter. Om inget mbox-namn anges inträffar ett fel.

Alternativparametern är obligatorisk och har följande struktur:

Nyckel
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
mbox
Sträng
Ja
Namn på mbox
Med at.js 1.3.0 (och senare) Target tvingas mbox-nyckeln att användas. Den här nyckeln har krävts tidigare, men Target använder den nu för att säkerställa att Target har korrekt validering och att kunderna använder funktionen korrekt.
väljare
Sträng- eller DOM-element
Nej
HTML-element eller CSS-väljare som används för att identifiera det HTML-element där Target ska placera erbjudandeinnehållet. Om ingen väljare anges förutsätter Target att elementet HTML ska använda HTML HEAD.
Erbjudande
Array
Ja
En array-åtgärd som ska tillämpas på elementet.

Exempel

I följande exempel visas hur du använder getOffer och applyOffer tillsammans:

adobe.target.getOffer({
 "mbox": "mbox",
 "success": function(offers) {
    adobe.target.applyOffer( {
      "mbox": "mbox",
      "offer": offers
    } );
 },
 "error": function(status, error) {
   if (console && console.log) {
    console.log(status);
    console.log(error);
   }
 },
 "timeout": 5000
});
recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3