mboxDefine() och mboxUpdate() - at.js 1.x

Definiera och uppdatera en mbox i Adobe Target.

NOTE
Dessa funktioner är tillgängliga för version 1 av at.js.x endast. Dessa funktioner har ersatts med version 2 av at.js.x. Dessa funktioner returnerar standardinnehåll om de används med at.js 2.x.

mboxDefine() och mboxCreate() är knutna till HTML DIV-element där erbjudandet ska visas. Dessa HTML DIV-element bör ha mboxDefault klassen. Om den här klassen inte är kopplad till elementen i HTML kan du se en viss märkbar flimmer.

mboxDefine

Skapar en intern mappning mellan ett nodeId och ett mbox-namn, men kör inte begäran. Används tillsammans med mboxUpdate(). Inbyggd i at.js oftast för att underlätta övergången från mbox.js (nu borttagen) till at.js.

mboxUpdate

Kör begäran och tillämpar erbjudandet på det element som identifieras av nodeId i mboxDefine(). Kan även användas för att uppdatera en mbox som initierats av mboxCreate. Inbyggd i at.js oftast för att underlätta övergången från mbox.js (nu borttagen) till at.js. mboxDefine()/ mboxUpdate() kan ersättas med adobe.target.getOffer() och adobe.target.applyOffer() med hjälp av väljaralternativet.

Exempel

<div id="someId" class="mboxDefault"></div>
<script>
 mboxDefine('someId','mboxName','param1=value1','param2=value2');
 mboxUpdate('mboxName','param3=value3','param4=value4');
</script>
recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3