Target Vanliga frågor om mobilappar

Lista med vanliga frågor om Target för mobilappar.

Bör jag använda taggar i Adobe Experience Platform för att distribuera SDK, eller kan jag distribuera SDK utan att använda Launch?

SDK är tillgängligt på Adobe Marketing Cloud Git. If you don’t use tags in Adobe Experience Platformmåste du hantera din egen inställningsfil och hantera den i din app.

Vilka SDK:er finns tillgängliga idag?

Adobe Experience Platform Mobile SDK:er har för närvarande stöd för iOS, Android och React. Mer information finns i Adobe Experience Cloud Platform Mobile SDKs guide.

Vilken frekvens har den platsbaserade funktionen för verifiering av latitud och longitud?

Se Dokumentation för Adobe Platse för mer information.

Behöver jag at.js för att Adobe Experience Platform Mobile SDK ska fungera?

Nej, du behöver inte at.js för att använda SDK:n för mobilen. at.js är Target JavaScript-bibliotek för webbplatser. Adobe Experience Platform SDK för mobiler är till för mobilappar.

Är Target Mobilt en funktion hos Adobe Target Premium Product SKU only?

Nej. För Adobe Target Standard -kunder kan du använda våra SDK:er för mobiler för A/B Test och Experience Targeting (XT) endast med Target Standard Mobilappstillägg. Om du vill använda Recommendations eller AI-baserade funktioner i mobilappen behöver du en Adobe Target Premium licens.

Finns det någon mobilappsintegrering mellan Adobe Experience Manager AEM och Target mobilaktiviteter?

För närvarande kan du dela JSON Upplevelsefragment från AEM till Target och det kan finnas möjligheter att sedan använda dem i en mobilappsaktivitet.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3