AEM upplevelse och innehållsfragment

Använd Experience Fragments (XF) och Content Fragments (CF) som skapats i Adobe Experience Manager (AEM) i Target-aktiviteter för att underlätta optimering eller personalisering.

Mer information finns i Översikt över AEM Experience Fragments och Content Fragments.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654