Förhämtning

Med förhämtning kan klienter som mobilappar och servrar hämta innehåll för flera kryssrutor eller vyer i en begäran, cachelagra det lokalt och sedan meddela Target när besökaren besöker dessa kryssrutor eller vyer.

När du använder förhämtning är det viktigt att du känner till följande termer:

Fältnamn
Beskrivning
prefetch
Lista med rutor och vyer som ska hämtas men inte markeras som besökta. The Target Kanten returnerar ett eventToken för varje ruta eller vy som finns i förhämtningsarrayen.
notifications
Lista med rutor och vyer som tidigare har förhämtats och ska markeras som besökta.
eventToken
En hash-kodad krypterad token som returneras när innehållet är förhämtat. Denna token ska skickas tillbaka till Target i notifications array.

Förhämta kartonger

Klienter, t.ex. mobilappar och servrar, kan förhämta flera rutor för en viss besökare i en session och cachelagra dem för att undvika flera anrop till Adobe Target Delivery API.

curl -X POST \
'https://demo.tt.omtrdc.net/rest/v1/delivery?client=demo&sessionId=7abf6304b2714215b1fd39a870f01afc#1555632114' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d '
{
 "id": {
  "tntId": "abcdefghijkl00023.1_1"
 },
 "context": {
  "channel": "web",
  "browser" : {
   "host" : "demo"
  },
  "address" : {
   "url" : "http://demo.dev.tt-demo.com/demo/store/index.html"
  },
  "screen" : {
   "width" : 1200,
   "height": 1400
  }
 },
  "prefetch": {
  "mboxes" : [
   {
    "name" : "SummerOffer",
    "index" : 1
   },
   {
    "name" : "SummerShoesOffer",
    "index" : 2
   },
   {
    "name" : "SummerDressOffer",
    "index" : 3
   }
  ]
 }
}'

I prefetch fält, lägga till ett eller flera mboxes du vill förhämta minst en gång för en besökare i en session. När du har förhämtat dem mboxesfår du följande svar:

{
  "status": 200,
  "requestId": "5efee0d8-3779-4b12-a74e-e04848faf191",
  "client": "demo",
  "id": {
    "tntId": "abcdefghijkl00023.1_1"
  },
  "edgeHost": "mboxedge28.tt.omtrdc.net",
  "prefetch": {
    "mboxes": [
      {
        "index": 1,
        "name": "SummerOffer",
        "options": [
          {
            "content": "<p><b>Enjoy this 15% discount on your next purchase</b></p>",
            "type": "html",
            "eventToken": "GcvBXDhdJFNR9E9r1tgjfmqipfsIHvVzTQxHolz2IpSCnQ9Y9OaLL2gsdrWQTvE54PwSz67rmXWmSnkXpSSS2Q==",
          }
        ]
      },
      {
        "index": 2,
        "name": "SummerShoesOffer",
        "options": [
          {
            "content": "<p><b>Enjoy this 15% discount on your next shoe purchase</b></p>"
            "type": "html",
            "eventToken": "GcvBXDhdJFNR9E9r1tgjfmqipfsIHvVzTQxHolz2IpSCnQ9Y9OaLL2gsdrWQTvE54PwSz67rmXWmSnkXpSSS2Q==",
          }
        ]
      },
      {
        "index": 3,
        "name": "SummerDressOffer",
        "options": [
          {
            "content": "<p><b>Enjoy this 15% discount on your next dress purchase</b></p>"
            "type": "html",
            "eventToken": "GcvBXDhdJFNR9E9r1tgjfmqipfsIHvVzTQxHolz2IpSCnQ9Y9OaLL2gsdrWQTvE54PwSz67rmXWmSnkXpSSS2Q==",
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

I svaret ser du content fält som innehåller den upplevelse som ska visas för besökaren för en viss mbox. Detta är mycket användbart när det cache-lagras på servern, så att när en besökare interagerar med ditt webb- eller mobilprogram under en session och besöker en mbox på en viss sida i programmet kan upplevelsen levereras från cacheminnet i stället för att göra en annan Adobe Target Delivery API ring. Men när en upplevelse levereras till besökaren från mbox, a notification skickas via ett anrop till Delivery API för att logga in. Detta beror på svaret från prefetch anrop cachelagras, vilket innebär att besökaren inte har sett upplevelserna vid den tidpunkt då prefetch samtal inträffar. Läs mer om notification process, se Meddelanden.

Förhämta mappar med clickTrack mätvärden när du använder Analytics for Target (A4T)

Adobe Analytics for Target (A4T) är en integrering med flera lösningar som gör att du kan skapa aktiviteter baserade på Analytics konverteringsstatistik och målgruppssegment.

Följande kodfragment är ett svar från en förhämtning av en mbox som innehåller clickTrack mätvärden som ska rapporteras Analytics att man klickat på ett erbjudande:

{
 "prefetch": {
  "mboxes": [
   {
    "index": 0,
    "name": "<mboxName>",
    "options": [
      ...
    ],
    "metrics": [
     {
      "type": "click",
      "eventToken": "<eventToken>",
       "analytics": {
        "payload": {
         "pe": "tnt",
         "tnta": "..."
        }
       }
     },
     }
    ],
    "analytics": {
     "payload": {
      "pe": "tnt",
      "tnta": "347565:1:0|2,347565:1:0|1"
     }
    }
   }
  ]
 }
}
NOTE
Förhämtningen för en mbox innehåller Analytics endast nyttolast för kvalificerade aktiviteter. Att förhämta framgångsmått för ännu ej kvalificerade aktiviteter leder till inkonsekvenser i rapporteringen.

Förhämta vyer

Vyer stöder enkelsidiga program (SPA) och mobilprogram smidigare. Vyer kan ses som en logisk grupp av visuella element som tillsammans utgör en SPA eller mobil upplevelse. Nu har VEC skapats med Delivery API A/B Test and Experience Targeting (X)T-verksamhet med modifieringar på SPA kan nu förhämtas.

curl -X POST \
 'https://demo.tt.omtrdc.net/rest/v1/delivery?client=demo&sessionId=a3e7368c62d944c0855d424cd7a03ab0' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -d '{
 "id": {
  "tntId": "84e8d0e211054f18af365d65f45e902b.28_131"
 },
 "context": {
  "channel": "web",
  "window": {
   "width": 1819,
   "height": 842
  },
  "browser": {
   "host": "target.enablementadobe.com"
  },
  "address": {
   "url": "https://target.enablementadobe.com/react/demo/#/"
  }
 },
 "prefetch": {
  "views": [{}]
 }
}'

Exemplanropet ovan förhämtar alla vyer som skapats via SPA VEC för A/B Test och XT-aktiviteter att visa för webben channel. Observera att anropet förhämtar alla vyer från A/B Test eller XT-aktiviteter som en besökare med tntId:84e8d0e211054f18af365d65f45e902b.28_131 som besöker url:https://target.enablementadobe.com/react/demo/#/ kvalificerar för.

{
  "status": 200,
  "requestId": "14ce028e-d2d2-4504-b3da-32740fa8dd61",
  "client": "demo",
  "id": {
    "tntId": "84e8d0e211054f18af365d65f45e902b.28_131"
  },
  "edgeHost": "mboxedge28.tt.omtrdc.net",
  "prefetch": {
    "views": [
      {
        "id": 228,
        "name": "checkout-express",
        "key": "checkout-express",
        "state": "Vqfb6kYGAmzWOLf9W6E+Q/0LyS+SYe2h5tuTXzRNnkjKkZaZZr2ijp41/6AwK6fdFgADhFNC7l5efUCs9shgTw==",
        "options": [
          {
            "content": [
              {
                "type": "setHtml",
                "selector": "#app > DIV:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(2) > SECTION.section:eq(0) > DIV.container:eq(0) > FORM.col-md-4:eq(0) > DIV:nth-of-type(1) > DIV.mb-3:eq(2)",
                "cssSelector": "#app > DIV:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(2) > SECTION:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(1) > FORM:nth-of-type(2) > DIV:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(3)",
                "content": "<span style=\"color:#000080;\"><strong>*We charge an additional fee of $12.34 for faster delivery. If you choose express delivery get 15% off on your next order.</strong></span>"
              }
            ],
            "type": "actions",
            "eventToken": "N3C13I0M2PH8iaKtONJlFJNWHtnQtQrJfmRrQugEa2qCnQ9Y9OaLL2gsdrWQTvE54PwSz67rmXWmSnkXpSSS2Q=="
          }
        ]
      },
      {
        "id": 5,
        "name": "home",
        "key": "home",
        "state": "Vqfb6kYGAmzWOLf9W6E+Q/0LyS+SYe2h5tuTXzRNnkjKkZaZZr2ijp41/6AwK6fdFgADhFNC7l5efUCs9shgTw==",
        "options": [
          {
            "content": [
              {
                "type": "setHtml",
                "selector": "#app > DIV:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(2) > SECTION.section:eq(0) > DIV.container:eq(1) > DIV.heading:eq(0) > H1.title:eq(0)",
                "cssSelector": "#app > DIV:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(2) > SECTION:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(2) > DIV:nth-of-type(1) > H1:nth-of-type(1)",
                "content": "<span style=\"color:#800000;\"><strong>Trending Items</strong></span>"
              }
            ],
            "type": "actions",
            "eventToken": "N3C13I0M2PH8iaKtONJlFJNWHtnQtQrJfmRrQugEa2qCnQ9Y9OaLL2gsdrWQTvE54PwSz67rmXWmSnkXpSSS2Q=="
          }
        ]
      },
      {
        "id": 6,
        "name": "products",
        "key": "products",
        "state": "Vqfb6kYGAmzWOLf9W6E+Q/0LyS+SYe2h5tuTXzRNnkjKkZaZZr2ijp41/6AwK6fdFgADhFNC7l5efUCs9shgTw==",
        "options": [
          {
            "content": [
              {
                "type": "setStyle",
                "selector": "#app > DIV:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(2) > SECTION.section:eq(0) > DIV.container:eq(0) > DIV.heading:eq(0) > BUTTON.btn:eq(0)",
                "cssSelector": "#app > DIV:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(2) > SECTION:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(1) > DIV:nth-of-type(1) > BUTTON:nth-of-type(1)",
                "content": {
                  "background-color": "rgba(191,0,0,1)",
                  "priority": "important"
                }
              }
            ],
            "type": "actions",
            "eventToken": "N3C13I0M2PH8iaKtONJlFJNWHtnQtQrJfmRrQugEa2qCnQ9Y9OaLL2gsdrWQTvE54PwSz67rmXWmSnkXpSSS2Q=="
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

I content svarsfält, anteckna metadata som type, selector, cssSelectoroch content, som används för att återge upplevelsen för besökaren när en användare besöker sidan. Observera att prefetched innehåll kan cachelagras och återges för användaren när det behövs.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3