Implementering av Single Page-program

Traditionella webbplatser arbetade på"sida-till-sida"-navigeringsmodeller, som annars kallas för flersidiga program, där webbplatsdesign var nära kopplad till webbadresser och övergångar mellan olika webbsidor kräver en sidladdning. Moderna webbprogram, som SPA (Single Page Applications), använder i stället en modell som möjliggör snabb användning av webbläsargränssnittsåtergivning, som ofta är oberoende av sidomladdning. De här upplevelserna triggas ofta av kundinteraktioner som rullningar, klick och markörrörelser. I takt med att de moderna webbens paradigmer har utvecklats fungerar inte längre de traditionella generiska eventernas relevans, som sidladdning, för personalisering och experimenterande.

Traditionell sidlivscykel jämfört med SPA

at.js 2.x innehåller många funktioner som gör det möjligt för ditt företag att utföra personalisering på nästa generations klienttekniker. Den här versionen fokuserar på att förbättra at.js för att få harmonisk interaktion med SPA.

Här är några fördelar med att använda at.js 2.x som inte finns i tidigare versioner:

 • Möjlighet att cachelagra alla erbjudanden vid sidinläsning för att minska antalet serveranrop till ett enda serveranrop.
 • Förbättra slutanvändarnas upplevelser enormt på er webbplats eftersom erbjudandena visas direkt via cachen utan fördröjning som introducerats av traditionella serversamtal.
 • En enkel kodrad och en engångskonfiguration för utvecklare som gör det möjligt för era marknadsförare att skapa och köra A/B- och Experience Targeting-aktiviteter (XT) via VEC på era SPA.

Adobe Target Vyer och enkelsidiga program

The Adobe Target VEC for SPA utnyttjar det nya konceptet Views: en logisk grupp av visuella element som tillsammans utgör en SPA upplevelse. En SPA kan därför betraktas som en övergång via vyer i stället för URL-adresser som baseras på användarinteraktioner. En vy kan vanligtvis representera en hel plats eller grupperade visuella element inom en plats.

Om du vill förklara vad Vyer är kan du navigera på den hypotetiska e-handelsplatsen som implementeras i React och utforska några exempel på Vyer. Klicka på länkarna nedan för att öppna den här webbplatsen på en ny flik i webbläsaren.

Länk: Hemwebbplats

hemsida

När vi navigerar till hemsidan ser vi omedelbart en hjältebild som marknadsför en påskförsäljning samt de senaste produkterna som säljer på webbplatsen. I det här fallet kan en vy definieras som hela hemsidan. Detta är praktiskt att notera eftersom vi kommer att gå vidare med detta ännu mer i Implementeringen Adobe Target Vyavsnittet nedan.

Länk: Produktwebbplats

produktwebbplats

När vi blir mer intresserade av de produkter som företaget säljer väljer vi att klicka på länken Produkter. På samma sätt som hemsidan kan hela produktwebbplatsen definieras som en vy. Vi kan ge den här vyn namnet"products" precis som sökvägsnamnet i https://target.enablementadobe.com/react/demo/#/products).

produktwebbplats 2

I början av det här avsnittet definierade vi Vyer som hela webbplatsen eller till och med en grupp visuella element på webbplatsen. Som framgår ovan kan de fyra produkter som visas på webbplatsen också grupperas och betraktas som en vy. Om vi vill kalla den här vyn kan vi kalla den"Produkter".

produktwebbplats 3

Vi väljer att klicka på knappen Läs in mer för att utforska fler produkter på webbplatsen. Webbplatsens URL ändras inte i det här fallet. Men en vy här kan bara representera den andra produktraden som visas ovan. Vynamnet kan kallas"PRODUCTS-PAGE-2".

Länk: Utcheckning

utcheckningssida

Eftersom vi tyckte om vissa produkter som visas på webbplatsen bestämde vi oss för att köpa ett par. På utcheckningssajten har vi fått möjlighet att välja normal leverans eller expressleverans. Eftersom en vy kan vara vilken grupp som helst av visuella element på en webbplats kan vi kalla den här"Visa leveransinställningar".

Dessutom kan vykonceptet utökas betydligt mer än så. Om marknadsförarna vill anpassa innehållet på webbplatsen beroende på vilken leveransinställning som har valts, kan en vy skapas för varje leveransinställning. När vi väljer Normal leverans får du i så fall namnet"Normal leverans". Om du väljer Express Delivery får du namnet "Express Delivery".

Nu kanske marknadsförarna vill köra ett A/B-test för att se om en ändring av färgen från blå till röd när expressleverans är valt kan öka konverteringsgraden, i stället för att knappfärgen ska vara blå för båda leveransalternativen.

Implementering Adobe Target Vyer

Nu när vi har täckt Adobe Target Vyer är, vi kan utnyttja detta koncept i Target som ger marknadsförarna möjlighet att köra A/B- och XT-tester på SPA via VEC. Detta kräver en engångsinstallation av utvecklare. Låt oss gå igenom stegen för att konfigurera detta.

 1. Installera på .js 2.x.

  Först måste vi installera på .js 2.x. Den här versionen av at.js utvecklades med SPA i åtanke. Tidigare versioner av at.js stöder inte Adobe Target Vews och VEC for SPA.

  Ladda ned på .js 2.x via Adobe Target Gränssnittet finns i Administration > Implementation. at.js 2.x kan också distribueras via taggar i Adobe Experience Platform.

 2. Implementera at.js 2.x funktion, [triggerView()](https://experienceleague.adobe.com/docs/target-dev/developer/client-side/at-js-implementation/functions-overview/adobe-target-triggerview-atjs-2.html?lang=sv) på era webbplatser.

  När du har definierat vyerna för SPA där du vill köra ett A/B- eller XT-test implementerar du at.js 2.x triggerView() med de vyer som skickats in som en parameter. Detta gör att marknadsförarna kan använda VEC för att utforma och köra A/B- och XT-tester för de vyer som definierats. Om triggerView() funktionen är inte definierad för dessa vyer, VEC identifierar inte vyer och marknadsförarna kan därför inte använda VEC för att utforma och köra A/B- och XT-tester.

  note note
  NOTE
  För visningsstöd i at.js viewsEnabled måste anges till true, annars inaktiveras alla visningsfunktioner.

  adobe.target.triggerView(viewName, options)

  table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5
  Parameter Typ Obligatoriskt? Validering Beskrivning
  viewName Sträng Ja 1. Inga efterföljande blanksteg.
  2. Kan inte vara tom.
  3. Visningsnamnet måste vara unikt för alla sidor.
  4. Varning: Vynamnet får inte börja eller sluta med '/'. Detta beror på att kunden vanligtvis extraherar visningsnamnet från URL-sökvägen. För oss: "home" och "/home" är annorlunda.
  5. Varning: Samma vy ska inte aktiveras flera gånger i följd med {page: true} alternativ.
  Ange valfritt namn som en strängtyp som du vill representera din vy. Det här visningsnamnet visas i dialogrutan Modifications -panelen i VEC där marknadsförare kan skapa åtgärder och köra A/B- och XT-aktiviteter.
  alternativ Objekt Nej
  alternativ > sida Boolean Nej TRUE: Standardvärdet för sidan är true. När page=trueskickas meddelanden till edge-servrarna för att öka antalet intryckningar.
  FALSE: När page=false, skickas inga meddelanden för att öka antalet inläsningar. Detta bör användas när du endast vill återge en komponent på en sida med ett erbjudande.

  Nu ska vi gå igenom några exempel på hur man anropar triggerView() funktionen i React för våra hypotetiska SPA:

  Länk: Hemwebbplats

  hemreaktion-1

  Om vi som marknadsförare vill köra A/B-tester på hela hemsidan kanske vi vill kalla vyn"home":

 function targetView() {
  var viewName = window.location.hash; // or use window.location.pathName if router works on path and not hash

  viewName = viewName || 'home'; // view name cannot be empty

  // Sanitize viewName to get rid of any trailing symbols derived from URL
  if (viewName.startsWith('#') || viewName.startsWith('/')) {
   viewName = viewName.substr(1);
  }

  // Validate if the Target Libraries are available on your website
  if (typeof adobe != 'undefined' && adobe.target && typeof adobe.target.triggerView === 'function') {
   adobe.target.triggerView(viewName);
  }
 }

 // react router v4
 const history = syncHistoryWithStore(createBrowserHistory(), store);
 history.listen(targetView);

 // react router v3
 <Router history={hashHistory} onUpdate={targetView} >

Länk: Produktwebbplats

Låt oss titta på ett exempel som är lite mer komplicerat. Som marknadsförare vill vi personalisera produktraden genom att ändra etikettfärgen"Price" till röd efter att en användare klickat på knappen Läs in mer.

reaktionsprodukter

 function targetView(viewName) {
  // Validate if the Target Libraries are available on your website
  if (typeof adobe != 'undefined' && adobe.target && typeof adobe.target.triggerView === 'function') {
   adobe.target.triggerView(viewName);
  }
 }

 class Products extends Component {
  render() {
   return (
    <button type="button" onClick={this.handleLoadMoreClicked}>Load more</button>
   );
  }

  handleLoadMoreClicked() {
   var page = this.state.page + 1; // assuming page number is derived from component's state
   this.setState({page: page});
   targetView('PRODUCTS-PAGE-' + page);
  }
 }

Länk: Utcheckning

reagerar-utcheckning

Om marknadsförarna vill anpassa innehållet på webbplatsen beroende på vilken leveransinställning som har valts, kan en vy skapas för varje leveransinställning. När vi väljer Normal leverans får du i så fall namnet"Normal leverans". Om du väljer Express Delivery får du namnet "Express Delivery".

Nu kanske marknadsförarna vill göra ett A/B-test för att se om en ändring av färgen från blå till röd när expressleverans är valt kan öka konverteringen i stället för att behålla knappfärgen blå för båda leveransalternativen.

 function targetView(viewName) {
  // Validate if the Target Libraries are available on your website
  if (typeof adobe != 'undefined' && adobe.target && typeof adobe.target.triggerView === 'function') {
   adobe.target.triggerView(viewName);
  }
 }

 class Checkout extends Component {
  render() {
   return (
    <div onChange={this.onDeliveryPreferenceChanged}>
     <label>
      <input type="radio" id="normal" name="deliveryPreference" value={"Normal Delivery"} defaultChecked={true}/>
      <span> Normal Delivery (7-10 business days)</span>
     </label>

     <label>
      <input type="radio" id="express" name="deliveryPreference" value={"Express Delivery"}/>
      <span> Express Delivery* (2-3 business days)</span>
     </label>
    </div>
   );
  }
  onDeliveryPreferenceChanged(evt) {
   var selectedPreferenceValue = evt.target.value;
   targetView(selectedPreferenceValue);
  }
 }

at.js 2.x systemdiagram

Följande diagram hjälper dig att förstå arbetsflödet i at.js 2.x med Vyer och hur detta förbättrar SPA integrering. Om du vill få en bättre introduktion till de koncept som används i at.js 2.x kan du läsa Implementering av Single Page-program.

Målflöde med at.js 2.x

Steg
Information
1
Samtalet returnerar Experience Cloud-ID om användaren är autentiserad. Ett annat anrop synkroniserar kund-ID:t.
2
At.js-biblioteket läses in synkront och döljer dokumentets brödtext.
at.js kan också läsas in asynkront med ett alternativ som gör att fragment för att dölja kan implementeras på sidan.
3
En sidinläsningsbegäran görs med alla konfigurerade parametrar (MCID, SDID och kund-ID).
4
Profilskript körs och matas sedan in i profilarkivet. Store begär kvalificerade målgrupper från Audience Library (till exempel målgrupper som delas från Adobe Analytics, Audience Management, osv.).
Kundattribut skickas till profilarkivet i en gruppbearbetning.
5
Baserat på parametrar för URL-begäran och profildata, Target bestämmer vilka aktiviteter och upplevelser som ska återsändas till besökaren för den aktuella sidan och framtida vyer.
6
Målinriktat innehåll skickas tillbaka till sidan, eventuellt med profilvärden för ytterligare personalisering.
Målinriktat innehåll på den aktuella sidan visas så snabbt som möjligt utan att du behöver flimra standardinnehållet.
Målanpassat innehåll för vyer som visas som ett resultat av användaråtgärder i en SPA som cachas i webbläsaren så att det kan tillämpas direkt utan ett extra serveranrop när vyerna aktiveras via triggerView().
7
Analysdata skickas till datainsamlingsservrar.
8
Måldata matchas mot Analytics data via SDID och bearbetas till Analytics rapporterar lagring.
Analysdata kan sedan visas i båda Analytics och Target via Analytics for Target (A4T)-rapporter.

Nu, var som helst triggerView() är implementerat på din SPA, hämtas vyer och åtgärder från cachen och visas för användaren utan ett serveranrop. triggerView() skickar även en meddelandebegäran till Target för att öka och registrera antalet intryckta.

Målflöde at.js 2.x triggerView

Steg
Information
1
triggerView() anropas i SPA för att återge vyn och använda åtgärder för att ändra visuella element.
2
Målinnehåll för vyn läses från cachen.
3
Målinriktat innehåll visas så snabbt som möjligt utan att man behöver flimra standardinnehållet.
4
Begäran om meddelande skickas till Target Profilarkiv för att räkna besökaren i aktiviteten och öka mätvärden.
5
Analysdata skickas till datainsamlingsservrar.
6
Måldata matchas mot Analytics data via SDID och bearbetas till Analytics rapporterar lagring. Analytics data kan sedan visas i båda Analytics och Target via A4T-rapporter.

Visual Experience Composer för enkelsidig app

När du har installerat .js 2.x och lagt till triggerView() till webbplatsen använder du VEC för att köra A/B- och XT-aktiviteter. Mer information finns i Visual Experience Composer (SPA) med en sida.

NOTE
VEC for SPA är i själva verket samma VEC som du använder på vanliga webbsidor, men vissa ytterligare funktioner är tillgängliga när du öppnar en app för en enstaka sida med triggerView() implementerat.

Använd TriggerView för att säkerställa att A4T fungerar korrekt med at.js 2.x och SPA

Se till att Analyser för Target (A4T) fungerar korrekt med at.js 2.x, och du måste skicka samma SDID i Target begäran och i Analytics begäran.

Som bästa praxis SPA

 • Använd anpassade händelser för att meddela att något intressant händer i programmet
 • Starta en anpassad händelse innan vyn börjar rendera
 • Starta en anpassad händelse när vyn har återgetts

at.js 2.x lade till ett nytt API triggerView() funktion. Du bör använda triggerView() att meddela at.js att en vy kommer att starta återgivningen.

För att se hur man kombinerar anpassade händelser, at.js 2.x och Analytics, ska vi ta ett exempel. I det här exemplet antas att HTML-sidan innehåller Visitor-API:t, följt av at.js 2.x, följt av AppMeasurement.

Låt oss anta att följande anpassade händelser finns:

 • at-view-start - När vyn börjar rendera
 • at-view-end - När vyn har återgetts

För att vara säker på att A4T fungerar med at.js 2.x

Vystartshanteraren ska se ut ungefär så här:

document.addEventListener("at-view-start", function(e) {
 var visitor = Visitor.getInstance("<your Adobe Org ID>");

 visitor.resetState();
 adobe.target.triggerView("<view name>");
});

Vysluthanteraren ska se ut ungefär så här:

document.addEventListener("at-view-end", function(e) {
 // s - is the AppMeasurement tracker object
 s.t();
});
NOTE
Du måste avskeda at-view-start och at-view-end händelser. Dessa händelser ingår inte i anpassade at.js-händelser.

I de här exemplen används JavaScript-kod, men allt detta kan förenklas om du använder en tagghanterare, till exempel taggar i Adobe Experience Platform.

Om ovanstående steg följs bör du ha en robust A4T-lösning för SPA.

Bästa praxis för implementering

Med API:erna för at.js 2.x kan du anpassa Target implementering på många sätt, men det är viktigt att följa den korrekta ordningen för åtgärder under den här processen.

Följande information beskriver den ordning i vilken du måste följa när du läser in ett Single Page-program för första gången i en webbläsare och för eventuella vyändringar som sker senare.

Operationsordning för inledande sidinläsning order

Steg
Åtgärd
Information
1
Läs in VisitorAPI JS
Det här biblioteket ansvarar för att tilldela besökaren ett ECID. Detta ID används senare av andra Adobe-lösningar på webbsidan.
2
Load at.js 2.x
at.js 2.x läser in alla nödvändiga API:er som du använder för att implementera Target förfrågningar och vyer.
3
Kör Target förfrågan

Om du har ett datalager rekommenderar vi att du läser in viktiga data som måste skickas till Target innan körningen av Target begäran. Detta gör att du kan använda targetPageParams för att inkludera alla data som du vill använda för målinriktning.

När pageLoadEnabled och viewsEnabled är inställda på true in targetGlobalSettings, at.js begär automatiskt all VEC Target erbjudanden för dig i steg 2.

Observera att getOffers kan även användas för att hämta VEC-erbjudanden efter att sidan har lästs in. Om du vill göra det ser du till att begäran innehåller execute>pageLoad och prefetch>views i API-anropet.

4
Utlysning triggerView()
På grund av Target begäran som du initierade i steg 3 kan returnera upplevelser för både sidinläsning och vyer, se till att triggerView() anropas efter Target begäran returneras och slutför användningen av erbjudandena i cachen. Du får bara utföra det här steget en gång per vy.
5
Ring Analytics sidvyfyr
Den här fyren skickar SDID:t som är associerat med steg 3 och 4 till Analytics för datasammansättning.
6
Ring ytterligare triggerView({"page": false})
Detta är ett valfritt steg för SPA ramverk som skulle kunna återge vissa komponenter på sidan utan att en vyförändring inträffar. I sådana fall är det viktigt att du anropar denna API för att säkerställa att Target upplevelserna används igen när SPA har återgett komponenterna. Du kan utföra det här steget så många gånger som du vill se till att Target upplevelserna finns kvar i SPA.

Ordning för åtgärder för SPA (ingen helsidesinläsning)

Steg
Åtgärd
Information
1
Utlysning visitor.resetState()
Detta API säkerställer att SDID genereras om för den nya vyn när den läses in.
2
Uppdatera cache genom att anropa getOffers() API
Detta är ett valfritt steg att ta om den här vyändringen kan kvalificera den aktuella besökaren för mer Target aktiviteter eller diskvalificera dem från aktiviteter. Nu kan du även välja att skicka ytterligare data till Target för ytterligare målinriktningsfunktioner.
3
Utlysning triggerView()
Om du har kört steg 2 måste du vänta på Target begära och tillämpa erbjudandena på cacheminnet innan du kör det här steget. Du får bara utföra det här steget en gång per vy.
4
Utlysning triggerView()
Om du inte har kört steg 2 kan du utföra det här steget så snart du slutför steg 1. Om du har kört steg 2 och steg 3 bör du hoppa över det här steget. Du får bara utföra det här steget en gång per vy.
5
Ring Analytics sidvyfyr
Den här beacon skickar SDID som är associerat med steg 2, 3 och 4 till Analytics för datasammansättning.
6
Ring ytterligare triggerView({"page": false})
Detta är ett valfritt steg för SPA ramverk som skulle kunna återge vissa komponenter på sidan utan att en vyförändring inträffar. I sådana fall är det viktigt att du anropar denna API för att säkerställa att Target upplevelserna används igen när SPA har återgett komponenterna. Du kan utföra det här steget så många gånger som du vill se till att Target upplevelserna finns kvar i SPA.

Utbildningsvideor

Följande videofilmer innehåller mer information:

Så här fungerar at.js 2.x

Se Så här fungerar at.js 2.x för mer information.

Implementera at.js 2.x i en SPA

Se Implementera Adobe Target at.js 2.x i ett enkelsidigt program (SPA) för mer information.

Använda VEC för SPA i Adobe Target

Se Använda Visual Experience Composer för Single Page Application (SPA VEC) i Adobe Target för mer information.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3