Så här fungerar Adobe Target at.js 2.0

at.js 2.0 har förbättrat Adobe Target stöd för single page-applikationer (SPA) och är integrerat med andra Experience Cloud-lösningar. I den här videon och tillhörande diagram förklaras hur allt hänger ihop.

Arkitekturdiagram

at.js 2.0-beteende vid sidinläsning

 1. Anropet returnerar Experience Cloud-ID (ECID). Om användaren är autentiserad synkroniseras kundens ID med ett annat samtal.

 2. at.js biblioteket läses in synkront och döljer dokumentets brödtext (at.js kan också läsas in asynkront med ett valfritt fördolt fragment som implementerats på sidan).

 3. Begäran om sidinläsning omfattar alla konfigurerade parametrar, ECID, SDID och kund-ID.

 4. Profilskript körs och matas in i Profile Store. Store begär kvalificerade målgrupper från Audience Library (t.ex. målgrupper som delas från Analytics, Audience Manager osv.). Customer Attributes skickas till Profile Store i en gruppbearbetning.

 5. Baserat på URL, frågeparametrar och profildata, Target bestämmer vilka aktiviteter och upplevelser som ska återföras till besökaren för den aktuella sidan och framtida vyer

 6. Målinriktat innehåll som skickas tillbaka till sidan, eventuellt med profilvärden för ytterligare personalisering.

  Målinriktat innehåll på den aktuella sidan visas så snabbt som möjligt utan att du behöver flimra standardinnehållet.

  Målanpassat innehåll för framtida vyer av ett enkelsidigt program cachelagras i webbläsaren så att det kan tillämpas direkt utan ett extra serveranrop när vyerna aktiveras. (Se nästa diagram för triggerView() beteende).

 7. Analytics data som skickas från sidan till Data Collection Servrar

 8. Target data matchas mot analysdata via SDID och bearbetas i Analytics rapporterar lagring. Analytics data kan sedan visas i båda Analytics och Target via A4T-rapporter.

at.js 2.0-beteende när funktionen triggerView() används

 1. adobe.target.triggerView() anropas i enkelsidigt program

 2. Målinnehåll för vyn läses från cachen

 3. Målanpassat innehåll visas så snabbt som möjligt utan att man behöver flimra standardinnehållet

 4. Begäran om meddelande skickas till Target Profile Store för att räkna besökaren i aktiviteten och ökningsmått

 5. Analytics data skickas från SPA till Data Collection Servrar

 6. Target data skickas från Target bakifrån till Data Collection Servrar. Target data matchas mot Analytics data via SDID och bearbetas till Analytics rapporterar lagring. Analytics data kan sedan visas i båda Analytics och Target via A4T-rapporter.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f