Java SDK - översikt

Den här referenshandboken visar hur Adobe Target kan man installera, initiera och använda Java SDK.

Krav

  • Java 8+
  • Maven eller Gradle

Komma igång

Om du vill se hur du kommer igång med Java SDK går du till Target Starthandbok för SDK.

Exempelapp

Testkör Java SDK:

Referens

Om du vill läsa och förstå referensdokumentationen för Java SDK börjar du på Installera SDK.

Källfiler

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3