Integrering med Adobe Experience Cloud

För information om Adobe Target integration på serversidan med Analytics (Analytics for Targeteller"A4T"), se Analyser för målrapportering (A4T).

Mer information om Adobe Target serverintegration med Adobe Audience Manager AAM, se AAM segment.

Mer information om integration på serversidan med Experience Cloud ID (ECID) Service, se Tjänsten Experience Cloud ID (ECID).

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3