Skicka parametrar till en global mbox

JavaScript targetPageParams -funktionen används för att skicka parametrar till den globala mbox i Adobe Target. Detta behövs i alla situationer där ytterligare information om målinriktning/kontext ska skickas till Target.

I en Recommendations-aktivitet kan du till exempel använda parametrarna för att representera den aktuella produkten eller kategorin som visas.

Koden som anropar JavaScript-funktionen måste komma före den globala mbox på sidan, oavsett om den globala mbox utlöses som en del av at.js eller inkluderas manuellt i sidkoden.

NOTE
Använd knappen targetPageParamsAll() funktion.

Du kan skicka in parametrar till target-global-mbox med targetPageParams() på något av följande sätt:

 • En array
 • Ett JSON-objekt
 • En avgränsad lista

Använd dessa tre metoder för att verifiera att parametrarna skickas korrekt. Du kan också verifiera att parametrar skickas med Adobe Experience Cloud Debugger.

Du måste definiera JavaScript-funktionen innan du lägger till den globala mbox-filen på sidan. Namnet måste vara targetPageParams.

Frågesträng

p1=v1&p2=v2&p3=hello%20world
 • Namn: targetPageParams

 • Returvärde: en"&"-avgränsad parameter med URL-kodade parametervärden.

  Exempel:

  I det här exemplet har p3 värdet hello world, som är URL-kodad.

Titta på följande exempelsidkod:

<html>
 <head>
  <title>Title here..</title>
  <script type="text/javascript">
    function targetPageParams() {
     return "p1=v1&p2=v2&p3=hello%20world";
    }
  </script>
  <script src="mbox.js" type="text/javascript"></script>
 </head>
 <body>Body here...
 </body>
</html>

I det här exemplet skickas följande data till mbox-kanten:

 • p1=v1
 • p2=v2
 • p3=hello world

Array

<!--window.-->targetPageParams = function() {
 return ["a=1", "b=2", "c=hello world"];
};

Värdena behöver inte vara URL-kodade. Om ett värde till exempel innehåller ett blanksteg behöver du inte koda det.

I det här exemplet skickas följande data till mbox-kanten:

 • a=1
 • b=2
 • c=hello world

JSON

JSON är ett kraftfullt sätt att skicka parametrar. Target använder JSON-objektnycklarna för att förenkla komplicerade strukturer till enkla parametrar.

<!--window.-->targetPageParams = function() {
 return {
  "a": 1,
  "b": 2,
  "profile": {
         "memberStatus": Gold,
         "country": {
                "city": "San Francisco"
              }
       }
 };
};

Värdena behöver inte vara URL-kodade. "San Francisco" kräver till exempel inte att utrymmet kodas. Det räcker med utrymme.

I det här exemplet skickas följande data till mbox-kanten:

 • a=1
 • b=2
 • profile.memberStatus=Guld
 • profile.country.city=San Francisco
recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3