Python SDK - översikt

Den här referenshandboken visar hur Adobe Target kan man installera, initiera och använda Python SDK.

Krav

Alla aktuella versioner av Python stöds. Se Python Releases.

Komma igång

Om du vill se hur du kommer igång med att använda Python SDK går du till Target Starthandbok för SDK.

Exempelapp

Testkör Python SDK:

Referens

Om du vill läsa och förstå referensdokumentationen för Python SDK börjar du på Installera SDK.

Källfiler

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3