Översikt över leverans-API

The Adobe Target Delivery API baseras på REST. I den här dokumentationen beskrivs de resurser som utgör Adobe Target Delivery API. HTTP-metoder används för att köra åtgärder på dessa resurser.

Använda Adobe Target’s Delivery APIkan du:

  • Leverera upplevelser på webben, inklusive SPA, mobilkanaler och icke-webbläsarbaserade IoT-enheter som en ansluten TV, kioskskärm eller digital butiksskärm.
  • Leverera upplevelser från alla plattformar eller applikationer på serversidan som kan ringa HTTP/s.
  • Leverera enhetliga och personaliserade upplevelser till en användare oavsett vilken kanal eller vilka enheter användaren har interagerat med företaget.
  • Cachelagra upplevelser för en användare i en session på servern så att flera API-anrop kan undvikas, vilket ger bättre prestanda.
  • Smidig integrering med Adobe Experience Cloud produkter som Adobe Analytics, Adobe Audience Manageroch Experience Cloud ID Service från serversidan.

Mer information finns i Adobe Target Delivery API dokumentation.

NOTE
Du kan fortfarande komma åt äldre API-dokumentation för /v1/mbox och /v2/batchmbox. Funktioner kommer dock att utvecklas i leverans-API (som beskrivs här) som inte kommer att backporteras till de äldre API:erna.
recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3