Leverera personalisering

Sammanfattning av steg

 1. Aktivera on-device decisioning för er organisation
 2. Skapa en Experience Targeting (XT) aktivitet
 3. Definiera personaliserade upplevelser per målgrupp
 4. Verifiera personaliserade upplevelser per målgrupp
 5. Ställ in rapportering
 6. Lägg till mätvärden för att spåra KPI:er
 7. Implementera personaliserade erbjudanden i din applikation
 8. Implementera kod för att spåra konverteringshändelser
 9. Aktivera Experience Targeting (XT) personaliseringsaktivitet

Anta att du är ett turistföretag. Ni vill leverera ett personaliserat erbjudande om 25 % rabatt på vissa resepaket. För att erbjudandet ska få genklang hos era användare bestämmer du dig för att visa ett landmärke för målstaden. Ni vill också försäkra er om att leveransen av era personaliserade erbjudanden genomförs med nästan nolltidsfördröjning, så att den inte påverkar användarupplevelserna negativt och fördröjer resultatet.

1. Aktivera on-device decisioning för er organisation

 1. Aktivering av enhetsbeslut säkerställer att en A/B-aktivitet utförs vid nästan noll-fördröjning. Om du vill aktivera den här funktionen går du till Administration > Implementation > Account details in Adobe Targetoch aktivera On-Device Decisioning växla.

  alt-bild

  note note
  NOTE
  Du måste ha administratören eller godkännaren användarroll för att aktivera eller inaktivera On-Device Decisioning växla.

  När du har aktiverat On-Device Decisioning växla, Adobe Target börjar generera regelartefakter för kunden.

2. Skapa en Experience Targeting (XT) aktivitet

 1. I Adobe Target, navigera till Activities sida och sedan välja Create Activity > Experience Targeting.

  alt-bild

 2. I Create Experience Targeting Activity modal, lämna standardvärdet Web markerat alternativ (1), markera Form som upplevelsedisposition (2), välj en arbetsyta och egenskap (3) och klicka på Next (4)

  alt-bild

3. Definiera en personaliserad upplevelse per målgrupp

 1. I Experiences skapar aktivitet, klicka Change Audience för att skapa en publik med besökare som vill resa till San Francisco i Kalifornien.

  alt-bild

 2. I Create Audience modal, definiera en anpassad regel där destinationCity = San Francisco. Detta definierar den grupp användare som vill resa till San Francisco.

  alt-bild

 3. Fortfarande i Experiences anger du namnet på den plats (1) i programmet där du vill visa ett specialerbjudande för Golden Gate Bridge, men bara för dem som är på väg till San Francisco. I exemplet som visas här är hemsidan den plats som valts för erbjudandet HTML (2), som definieras i Content område.

  alt-bild

 4. Lägg till fler målgrupper genom att klicka Add Experience Targeting. Den här gången kan ni inrikta er på en målgrupp som vill resa till New York genom att definiera en målgruppsregel där destinationCity = New York. Definiera den plats i programmet där du vill visa ett specialerbjudande om Empire State Building. I exemplet som visas här homepage är den plats som valts för erbjudandet HTML (2), som definieras i Content område.

  alt-bild

4. Verifiera personaliserade upplevelser per målgrupp

I Targeting kontrollerar du att du har konfigurerat önskad personaliserad upplevelse per målgrupp.

alt-bild

5. Ställ in rapportering

I Goals & Settings steg, välja Adobe Target som Reporting Source för att visa aktivitetsresultat i Adobe Target Användargränssnitt, eller välj Adobe Analytics för att visa dem i Adobe Analytics användargränssnitt.

alt-bild

6. Lägg till mätvärden för att spåra nyckeltal

Välj en Goal Metric för att mäta hur framgångsrik aktiviteten är. I det här exemplet baseras en lyckad konvertering på om användaren klickar på det anpassade destinationserbjudandet.

7. Implementera dina personaliserade erbjudanden i din applikation

Node.js
code language-js line-numbers
const TargetClient = require("@adobe/target-nodejs-sdk");

const CONFIG = {
 client: "acmeclient",
 organizationId: "1234567890@AdobeOrg"
};

const targetClient = TargetClient.create(CONFIG);

targetClient.getOffers({
 request: {
  execute: {
   pageLoad: {
    parameters: {
     destinationCity: "San Francisco"
    }
   }
  }
 }
})
.then(console.log)
.catch(console.error);
Java
code language-java line-numbers
ClientConfig config = ClientConfig.builder()
 .client("acmeclient")
 .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
 .build();
TargetClient targetClient = TargetClient.create(config);

Context context = new Context().channel(ChannelType.WEB);

ExecuteRequest executeRequest = new ExecuteRequest();

RequestDetails pageLoad = new RequestDetails();
pageLoad.setParameters(
  new HashMap<String, String>() {
   {
    put("destinationCity", "San Francisco");
   }
  });

executeRequest.setPageLoad(pageLoad);

TargetDeliveryRequest request = TargetDeliveryRequest.builder()
 .context(context)
 .execute(executeRequest)
 .build();

TargetDeliveryResponse offers = targetClient.getOffers(request);

8. Implementera kod för att spåra konverteringshändelser

Node.js
code language-js line-numbers
//... Code removed for brevity

//When a conversion happens
TargetClient.sendNotifications({
  targetCookie,
  "request" : {
   "notifications" : [
    {
     type: "click",
     timestamp : Date.now(),
     id: "conversion",
     mbox : {
      name : "destinationOffer"
     }
    }
   ]
  }
})
Java
code language-java line-numbers
ClientConfig config = ClientConfig.builder()
 .client("acmeclient")
 .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
 .build();
TargetClient targetClient = TargetClient.create(config);

Context context = new Context().channel(ChannelType.WEB);

ExecuteRequest executeRequest = new ExecuteRequest();

RequestDetails pageLoad = new RequestDetails();
pageLoad.setParameters(
  new HashMap<String, String>() {
   {
    put("destinationCity", "San Francisco");
   }
  });

executeRequest.setPageLoad(pageLoad);
NotificationDeliveryService notificationDeliveryService = new NotificationDeliveryService();

Notification notification = new Notification();
notification.setId("conversion");
notification.setImpressionId(UUID.randomUUID().toString());
notification.setType(MetricType.CLICK);
notification.setTimestamp(System.currentTimeMillis());
notification.setTokens(
  Collections.singletonList(
    "IbG2Jz2xmHaqX7Ml/YRxRGqipfsIHvVzTQxHolz2IpSCnQ9Y9OaLL2gsdrWQTvE54PwSz67rmXWmSnkXpSSS2Q=="));

TargetDeliveryRequest targetDeliveryRequest =
  TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context)
    .execute(executeRequest)
    .notifications(Collections.singletonList(notification))
    .build();

TargetDeliveryResponse offers = targetClient.getOffers(request);
notificationDeliveryService.sendNotification(request);

9. Aktivera aktiviteten Experience Targeting (XT)

alt-bild

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3