Användarhantering

Information om hur du hanterar användare i Target Standard och hantering av företag Properties och Permissions in Target Premium.

NOTE
Properties och Permissions finns som en del av Target Premium lösning. De är inte tillgängliga i Target Standard utan Target Premium licens. Mer information om de avancerade Target Premium-funktioner, se Mål Premium in Introduktion till Target.

Du kan se om din organisation har en Standard- eller Premium-licens genom att klicka på Administration länk högst upp i Target Gränssnitt.

  • Standardkunder: Om din organisation har en Target Standardlicens: se följande i Target Gränssnitt:

    • Du kommer att se Users tab ( Administration > Users )
    • Du kommer att not se Properties tab ( Administration > Properties )

    Target Standardkunder bör följa instruktionerna i Användare för att lägga till användare och tilldela behörigheter i Adobe Admin Console.

  • Premium-kunder: Om din organisation har en Target Premium-licensen innehåller följande i Target-gränssnittet:

Följande bild visar Administration sida för Target Premiumkonto. Observera att båda Properties och Users -flikar är tillgängliga:

Fliken Administration

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654