Så här distribuerar du at.js

Information om hur du distribuerar Adobe Target JavaScript-bibliotek, at.js, använda taggar i Adobe Experience Platform eller utan en tagghanterare.

Du kan distribuera at.js på följande sätt:

  • Implementera Target använda taggar i Adobe Experience Platform: Taggar i Adobe Experience Platform är nästa generation av tagghanteringsfunktioner från Adobe. Taggar ger kunderna ett enkelt sätt att driftsätta och hantera de analys-, marknadsförings- och reklamtaggar som behövs för att skapa relevanta kundupplevelser.
NOTE
Adobe Experience Platform Launch har omklassificerats som en serie datainsamlingstekniker i Adobe Experience Platform. Som ett resultat av detta har flera terminologiska förändringar införts i produktdokumentationen. Se följande dokument för en konsoliderad hänvisning till terminologiska förändringar.

Att implementera Target när du använder appar för en sida (SPA), se Implementering av Single Page-program.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3